Aloite kotihoidontuen Vantaa-lisän muuttamisesta joustavammaksi

Jätimme maanantaina 8.3 kaupunginvaltuustossa aloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa sen puolesta, että perheet voisivat jatkossakin joustavasti ja vanhemmuutta tasapuolisesta jakaen hoitaa ihan pienimmät lapset kotona niin halutessaan! *** Aloite kotihoidontuen Vantaa-lisän muuttamisesta joustavammaksi Nykyisellään Vantaa maksaa kotihoidontuella kotona hoidettavasta lapsesta kotihoidontuen kuntalisää

Nuorten ei kuulu maksaa laskua koronasta – matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ovat täysin tukossa

Olemme jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään koronan aiheuttamien mielenterveyspalvelujen jonojen selvittämistä ja purkamista, kirjoittajat kertovat. Nuoret voivat huonosti ja se näkyy nyt kaduilla, uutisissa ja tilastoissa. Korona on pahentanut tilannetta lisäämällä stressiä, ja yksinäisyyttä, sekä vaikeuttamalla avunsaantia. Allianssin ja MTV Uutisten

Isojen asioiden äärellä opetuslautakunnassa 15.4.19 -kolmiportainen tuki, oirekyselyt, puhdasilmatila ja yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta.

Vaalien jälkeinen ilta käytettiin isojen asioiden opetuslautakunnan kokouksella. Kokouksen alkuun saimme esityksen kolmiportaisen tuen kattavuudesta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, peruskoulussa sekä ammatillisessa koulutuksessa tutkimuksen valmistuttua. Saimme materiaalin ja suunnitellun toimenpideohjelman vasta kokouksessa – asian syvälliseen perehtymiseen ei siis ollut mahdollisuutta etukäteen –

Kaupunginvaltuuston kokous 8.4.2019

Vaalikiireiden keskeltä lennähdettiin hetkeksi kaupungintalolle kokoustamaan. Iloitsen siitä, että Korson päiväkodille etsitään korvaavien tilojen rakentamista.Kokouksen pihvi eli kaupungin elinvoimaohjelma jätettiin pöydälle yksimielisesti joten sen käsittely siirtyy. Kaupungin henkilöstökertomus puhututti paljon, syystäkin. Itse sanoin näin: ”Henkilöstöohjelma – julkisuuteen nousee tasaisin väliajoin

Jälkihuoltonuoret eivät saa menettää toimeentulotukeaan rikosuhrikorvausten vuoksi

Mielipidekirjoitukseni vaaliareenassa: Viime aikojen keskustelu lapsiin ja nuoriin kohdistuneista rikoksista on keskittynyt paljolti tekijöihin ja rangaistuksiin. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, miten uhrit selviytyvät ja millaista tukea he saavat. Tällaisten traumojen korjaaminen vaatii pitkäjänteistä ja moniammatillista tukea. Rikoksen uhrit saavat

Vapaa-ajan lautakunnan kokous 12.6.2018

Tämä ilta vietettiin jälleen kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Tänään kokoustettiin vapaa-ajan lautakunnan asioissa. Esityslistalla tänään: 7 Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen kohdeavustusten tilitysten 8 Vantaan viihdeorkesterin selvitys Vantaan markkinointituen 2017… 9 Lausunnon antaminen kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 10 Vantaan musiikkiopiston maksuhuojennuskäytänteet 1.8.2018 alkaen 11 Taiteen

Vihreä ryhmäpuheenvuoroni kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.5.2018

Kaupunginvaltuusto käy parhaillaan lähetekeskustelua vuoden 2019 talousarviosta. Vihreiden ryhmäpuheessa Eve Rämö muistuttaa, että saadakseen asukkaat pysymään Vantaalla kaupungin on tarjottava palveluita ihan kaikenlaisille kuntalaisille. Palveluiden järjestämisessä on pidettävä kirkkaana mielessä väestönkasvu, ennaltaehkäisy, resurssiviisaus ja segregaation ehkäisy. Vihreiden ryhmäpuhe vuoden 2019 talousarvion lähetekeskustelussa

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän johtokunnan kokous 14.2.18

Ridasjärven päihdehoitokeskus. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän johtokunnan kokous Jatkokausi tässä hallituksessa sai onnekseni jatkoa. Hallituksen jäsenistä vaihtui n. puolet. Uudessa hallituksessa saan kunnian toimia varapuheenjohtajana. Ridasjärven päihdehoitokeskus sijaitsee Hyvinkään Ridasjärvellä. Lisäinfot osoitteesta ridis.fi. Tämä on luottamustehtävä joka on itselle voimauttava. Keskus