Millaisia ovat lastensuojelun asiakkaat?

👟

Olen työskennellyt lähes 20 vuotta lastensuojelun parissa. Nuorisokodissa ja perhetyössä. Tässä ajassa on nähnyt paljon. Totuus on aina tarua- tai klikkiotsikoita ihmeellisempää. Minusta on vain armollista, ettei suuri yleisö tiedä millaisia tarinoita sanan lastensuojelu alle mahtuu.

👟

Työ on haastavaa ja vaatii rautaista ammattitaitoa, sitoutumista ja itsensä likoon laittamista. Omat ennakkoasenteensa ja käsityksensä voi samantien heittää romukoppaan. Uhka- ja väkivaltatilanteitakin on. Työ on leimallista ja siihen kohdistuu paljon ennakkoluuloja.

👟

Mutta ne asiakkaat. Pääsääntöisesti he ovat aivan mahtavia. Vastoinkäymiset eivät katso aikaa, paikkaa tai taloudellista tilannetta. Meidän asiakkaat ovat kuitenkin valinneet ottaa apua vastaan ja haluavat taistella paremman huomisen puolesta.

👟

Nuorisokodin nuoret ansaitsevat ja tarvitsevat työntekijöitä jotka välittävät heistä aidosti. Vasta kun luottamus rakentuu voi korjaava työ alkaa. Ja siis nää nuoret pystyvät mihin tahansa! Mulla on ollut onni, että moni näistä nuorista on jäänyt mun elämään.

👟

Paljon puhutaan siitä, että nämä nuoret tarvitsisivat lisää kuria. Voin sanoa, ettei yhtäkään vaurioitunutta nuorta korjata kurilla ja pelolla. Johdonmukaisilla säännöillä kyllä mutta ne eivät pelkästään riitä. Tarvitaan aitoa välittämistä, nuoren kunnioittamista ja vierellä kulkemista.

👟

Mä olen oppinut mun asiakkailta aivan valtavan paljon. Ennen kaikkea olen oppinut selviytymisestä. Lastensuojelun ja sijaishuollon asiakkaat ovat esimerkkejä siitä, että lähes mistä vaan voi selviytyä. Toivonkin, ettei lastesuojelun asiakkaita ajateltaisi leimallisesti heidän ongelmiensa kautta uhreina vaan ennen kaikkea taistelijoina ja selviytyjinä.

👟

#careday #sijaishuolto #lastensuojelu #lapset #sosiaalityö #sosionomi #selviytyjät

17.2 Care Day