Aloite Vantaan kaupunginvaltuustossa 27.2.23: Vahvistetaan sateenkaarinuorten hyvinvointia kouluissa

Hyvinvointi- ja terveyserot ovat sateenkaarilapsilla ja -nuorilla enemmistönuoriin verrattuna merkittävät. Kouluterveyskyselyn 2021 mukaan seksuaalivähemmistöistä 42 % (heterot 70 %) ja sukupuolivähemmistöistä vain 33 % (cisnuoret 75 %) oli tyytyväisiä elämäänsä. Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta koki seksuaalivähemmistöön kuuluvista 43 % (heterot 15 %) ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista 48 % (cisnuoret 18 %). Lisäksi lähes puolet vastanneista ei ollut saanut tukea ja apua koulun aikuisilta tai palveluista mielialaan liittyviin asioihin, vaikka olisi sitä tarvinnut. Sateenkaarilasten ja -nuorten mielenterveyden haasteet ovat pahentuneet korona-aikana. Jo ennen poikkeusaikaa sateenkaarilasten ja -nuorten mielenterveys oli huomattavasti heikompi verrattuna enemmistöön. Koettu väkivalta, syrjintä ja häirintä niin kotona kuin koulussa luovat merkittäviä terveyseroja.

Nuorilla on myös kokemus siitä, että he eivät saa tarvitsemaansa tukea esimerkiksi koulun aikuisilta tai palveluista. Sateenkaarilapset ja -nuoret kohtaavat arjessaan edelleen mitätöintiä, vähättelyä, sivuuttamista ja jopa painostusta aikuisten ja ammattilaisten puolelta vastata yhteiskunnan seksuaalisen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyviä normeja. Syrjintä, turvaton ympäristö ja näkymättömyys aiheuttavat sateenkaarilapsille ja -nuorille vähemmistöstressiä.

Sateenkaarilapsilla ja -nuorilla on yhtäläinen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, hyvinvointiin ja omanlaiseen tulevaisuuteen. Tilanteen korjaamiseksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien aikuisten ymmärrystä ja tietotaitoa sateenkaarilasten ja -nuorten sensitiivisestä ja kunnioittavasti kohtaamisesta tulee vahvistaa. Ymmärryksen ja tiedon avulla koulujen aikuiset voivat kehittää aikuisten ja oppilaiden välistä kunnioittavaa ja yhdenvertaista vuorovaikutusta ja kohtelua, sekä saada keinoja tukea oppilaiden välistä vuorovaikutusta kunnioittavaksi ja jokaisen hyvinvointia kehittäväksi.

Esitämmekin, että niin perusopetuksen kuin lukio- ja ammatillisen opetuksen henkilökuntaa koulutetaan sateenkaarinuorten kohtaamisesta.

Vantaan kaupunginvaltuusto 27.2.2023

Eve Rämö

Eva Tawasoli

Maija Rautavaara

Vahvistetaan sateenkaarinuorten hyvinvointia kouluissa