Hyvä lapsuus

Yhdenvertaiset mahdollisuudet ja toimivat perheiden palvelut

Lapsuusaika luo perusteet elämälle. Lapsuusaikaan panostaminen on suora sijoitus tulevaisuuteen. Yhteiskunnan tehtävä on purkaa lapsia eriarvoistavia rakenteita ja tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille. Tämä edellyttää koulutukseen panostamista, köyhyyden vähentämistä ja perheiden tukemista.

Perheiden tulee saada palveluita jo ennen kuin ongelmat kärjistyvät. Perheneuvoloissa, perhetyössä ja kotipalvelussa tulee olla riittävät resurssit siihen, että apua saa silloin kun sitä tarvitsee. Perheille tulee tarjota perhe- ja pariterapiaa ja psykologipalveluita nykyistä kattavammin. Kun lapsi tarvitsee suojelua, on taattava, että päätöksiä tekevällä sosiaalityöntekijällä on aikaa perehtyä lapsen tilanteeseen – tämä taataan kirjaamalla lakiin asiakasmääristä per sosiaalityöntekijä. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön pysyvyyteen on kiinnitettävä huomiota. Työolosuhteiden ja palkkauksen tulee olla riittävän hyvät ja työtä pitää pystyä tekemään eettisesti kestävästi. Pysyvät ja hyvinvoivat työntekijät ovat asiakkaiden ja työnantajien etu.

Ehjä kaupunki

Hyvinvoivia lähiöitä, elävää kaupunkia ja vihreää lähiluontoa

Hyvien palveluiden ja kulkuyhteyksien päässä olevilla alueilla ihmiset voivat paremmin. Se missä ihminen asuu vaikuttaa hyvinvointiin. Siellä, missä asuu, tulee olla mukavaa yhdessäoloa, vihreää lähiluontoa, hyvät peruspalvelut ja hyvät yhteydet muualle. Liian helposti unohdamme lähiöt ja puhumme vain kaupunkikeskustoista tai maaseudusta. Lähiöitä ja niiden ihmisiä täytyy arvostaa ja alueiden politiikassa täytyy toteutua yhdenvertaisuus eri alueilla asuvien välillä. Asuinalueet eivät saa jakautua köyhiin lähiöihin ja varakkaiden asuinalueisiin – silloin muodostuu alueita, joille kukaan ei halua muuttaa.

Aito yhdenvertaisuus

Kaikkia hyvin kohteleva yhteiskunta

Yhdenvertaisuus rakentuu kun rakenteita muutetaan. Kun tietoisesti poistamme sukupuolittuneita rakenteita luomme pohjan paremmalle.

Sukupuolittuneeseen väkivaltaan tulee puuttua. Naiset joutuvat usein väkivallan kohteiksi kotona, miehet puolestaan kadulla. Lähisuhdeväkivaltaan tulee voida puuttua voimakkaammin – muun muassa helpottamalla väkivaltaisen puolison poistamista yhteisestä kodista. On luotava kattava turvakotien verkosto sekä tarjottava apua niin uhreille kuin tekijöillekin. Osaamista lasten väkivaltatraumojen käsittelyyn tulee lisätä. Palveluverkostoissa tulee entistä herkemmin tunnistaa lähisuhdeväkivalta ja sen kohtaamiseen on henkilöstöä koulutettava. Unohdetaan “Pojat ovat poikia” -ajattelu ja annetaan myös poikien kasvaa ilman väkivallan ja kiusaamisen uhkaa.

Onnellinen maapallo

Arjen valinnoilla kohti kestävää kehitystä

Poliittisella päätöksenteolla vaikutetaan siihen, että ympäristöystävällinen valinta on helppo ja edullinen tehdä. On kannustettava eettisesti ja ekologisesti kestävää tuotantoa ja karsittava ympäristölle haitallisia tukia.

Ruoka muodostaa noin 20 prosenttia ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä, saman verran kuin liikenne. Lähes 80 prosenttia maailman maatalousmaasta käytetään eläinperäisten tuotteiden tuotantoon. Ilmaston lämpeneminen uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja vaikeuttaa ravinnontuotantoa. Syömällä vähemmän lihaa ja vaihtamalla eläinproteiinin kasviproteiineihin teemme ilmastoystävällisiä valintoja. Vähentämällä roskiin menevän ruuan määrää voi pienentää ympäristövaikutusta tuntuvasti. Julkisissa laitoksissa tuleekin siirtyä yhä enemmän kasvispainotteiseen ruokaan ja ottaa käyttöön kasvisruokapäivät sekä mahdollisuus vegaaniruokaan. Verotuksella tulee ohjata ruuan tuotantoa lähiruokaan ja eettisesti kestävään luomuruokaan sekä uusien kasviproteiinien tuotantoon.