Isojen asioiden äärellä opetuslautakunnassa 15.4.19 -kolmiportainen tuki, oirekyselyt, puhdasilmatila ja yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta.

Vaalien jälkeinen ilta käytettiin isojen asioiden opetuslautakunnan kokouksella. Kokouksen alkuun saimme esityksen kolmiportaisen tuen kattavuudesta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, peruskoulussa sekä ammatillisessa koulutuksessa tutkimuksen valmistuttua. Saimme materiaalin ja suunnitellun toimenpideohjelman vasta kokouksessa – asian syvälliseen perehtymiseen ei siis ollut mahdollisuutta etukäteen –

Kaupunginvaltuuston kokous 8.4.2019

Vaalikiireiden keskeltä lennähdettiin hetkeksi kaupungintalolle kokoustamaan. Iloitsen siitä, että Korson päiväkodille etsitään korvaavien tilojen rakentamista.Kokouksen pihvi eli kaupungin elinvoimaohjelma jätettiin pöydälle yksimielisesti joten sen käsittely siirtyy. Kaupungin henkilöstökertomus puhututti paljon, syystäkin. Itse sanoin näin: ”Henkilöstöohjelma – julkisuuteen nousee tasaisin väliajoin

Jälkihuoltonuoret eivät saa menettää toimeentulotukeaan rikosuhrikorvausten vuoksi

Mielipidekirjoitukseni vaaliareenassa: Viime aikojen keskustelu lapsiin ja nuoriin kohdistuneista rikoksista on keskittynyt paljolti tekijöihin ja rangaistuksiin. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, miten uhrit selviytyvät ja millaista tukea he saavat. Tällaisten traumojen korjaaminen vaatii pitkäjänteistä ja moniammatillista tukea. Rikoksen uhrit saavat