Vaalien jälkeinen ilta käytettiin isojen asioiden opetuslautakunnan kokouksella.

Kokouksen alkuun saimme esityksen kolmiportaisen tuen kattavuudesta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, peruskoulussa sekä ammatillisessa koulutuksessa tutkimuksen valmistuttua. Saimme materiaalin ja suunnitellun toimenpideohjelman vasta kokouksessa – asian syvälliseen perehtymiseen ei siis ollut mahdollisuutta etukäteen – tämä ei välttämättä ole mielestäni paras tapa isojen ja tärkeiden asioiden käsittelyyn.  Asioihin perehtymiseen pitää olla aikaa ja riittävä materiaali.

Kävimme pitkän keskustelun aiheesta. Itse puhuin siitä, että niukkuuden jakamisen tehostaminen ei voi olla ratkaisu tilanteeseen. Asian käsittely jatkuu niin, että seuraavassa opetuslautakunnassa tulokset ja toimintaohjelma tulevat lista-asiana ja niitä esitellään myös kaupunginvaltuuston infokokouksessa 13.6. Jos asia kiinnostaa niin silloin kannattaa katsoa Vantaa-kanavaa tai katsoa se myöhemmin tallenteena. Itsellä ainakin tuon esityksen nähtyäni vahvistui kanta siitä, että työntekijät jäävät lapsiryhmiin todella yksin eikä riittäviä palveluita saada. Toisaalta myös se, että silloin kun tukitoimet saadaan toimimaan niin ne todella toimivat. Oma huoli on myös siitä, että kyselyn perusteella tuntuu siltä, että johtotaso ei kuule henkilökunnan hätää riittämättömästä tuesta.

Lautakunnan kokouksen jälkeen tuloksista julkastiin seuraava tiedote: https://www.vantaa.fi/uutisia/varhaiskasvatus_ja_koulutus/101/0/144678

Saimme myös lyhyen infon oirekyselyistä jotka on nyt vihdoin saatu kokonaisuudessaan myös päiväkodeista. Tiedote asiasta tulossa tällä viikolla. Tässä kohtaa voin vain sanoa, että todella hurjaa tuloa ja joudumme todella tekemään korjaustoimenpiteitä välittömästi.

Kokouksessa oli tiedoksi merkittävänä myös yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan periaatteista. Valvonnassa on jo nyt paljon hyvää ja iloitsen Vantaan aikomuksesta aloittaa myös ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä yksityisiin päiväkoteihin. Nämä alkavat 1.8 ja sitä ennen sivistystoimi luo periaatteet näille käynneille. Omana toiveenani esitin, että tarkastuskäynneillä tavattaisiin myös henkilökuntaa ilman esimiehen läsnäoloa. Tämä asia luvattiin viedä eteenpäin. Esitin myös toiveen, että omaa toimintaa seurattaisiin säännöllisesti ja valvonnasta tehtäisiin suunnitelma. Ehkä sellaisenkin vielä opetuslautakunnan käsittelyyn saamme.

Kokouksessa päätetiin myös puhdasilma koulutilan tilaamisesta. Opetuslautakunta tilaa sopivan tilan toimintaansa ja sen jälkeen prosessi siirtyy tilakeskukselle ja tekniseen lautakuntaan. Tila saadaan syksyn 2019 aikana, tarkka aika riippuu kilpailutuksesta. Kannattaa käydä katsomassa pöytäkirjasta päätös kokonaisuudessaan. Henkilökohtaisesti olen pahoillani siitä, että tämän tilan aikaansaaminen on venynyt eikä sitä saada valtuuston päätöksen mukaisesti heti syksyn 2019 koulun alkaessa. Tarvitsemme tuon tilan mahdollisimman pian jotta altistuneet oppilaat pääsevät oppimisympäristöön joka ei aiheuta oireilua. Tähän tilaan saamme varmasti myös henkilökuntaa niin, että altistunut opettaja saa työtilan joka ei ole riski terveydelle.

Huomenna on vapaa-ajan lautakunnan kokous jossa päätämme Koillis-Vantaan Uimahallin sijainnin.

Eve

Isojen asioiden äärellä opetuslautakunnassa 15.4.19 -kolmiportainen tuki, oirekyselyt, puhdasilmatila ja yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta.