Koulutus ja työ

Työskentelen Suomen ympäristökeskuksen Biodiversiteettikeskuksessa erikoistutkijana ekosysteemimallinnuksen parissa. Erilaiset matemaattiset mallinnukset ja epävarmuusarviot ovat erikoisalaani.

Olen aiemmin urallani työskennellyt LUT:issa laskennallisen tekniikan osastolla opetuksen ja tutkimuksen parissa ja LUMA-keskus Saimaan johtajana, Michigan State Universityssä USA:ssa metsätieteiden osastolla sekä Teknillisessä korkeakoulussa laskennallisen tekniikan sekä systeemianalyysin laitoksilla. Opiskeluaikaan tein kesätöitä paperitehtaalla  ja viheralueiden kunnossapidossa.

Koulutukseni:

  • v. 2011 Tekniikan tohtori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, sovellettu matematiikka
  • v. 2003 Tekniikan lisensiaatti, Teknillinen korkeakoulu, Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, Laskennallinen tekniikka
  • v. 1999 Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu, Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma, pääaineena Sovellettu matematiikka/systeemianalyysi
  • v. 1994 Ylioppilas Joensuun Yhteiskoulun lukio