Mitä uusin palveluverkkoesitys tarkoittaa länsialueen osalta?

Länsilaueen palveluverkko on ollut kaupungin valtuuston käsittelyssä jo kahteen kertaan viimeisten viiden vuoden aikana, valmistelussa sitäkin pidempään. Ruoholammessa toimivat uudehkot Lappeen päiväkoti ja alakoulu (359 oppilasta), ja Korkea-ahossa 30 lapsen alakoulu, eikä niiden suhteen ole esitetty muutoksia missään vaiheessa. Erityisesti ns. vanhan Sammonlahden alueelle taas on koulujen ja päiväkotien osalta tulossa paljon muutoksia, joiden osalta suunnitelmia on välillä jo vaikea seurata.

Tässä onkin lyhyt kooste tuon alueen tilanteesta nyt, tulevaisuuden skenaarioista aiemmin päätetyn mukaan, ja Tuija Willbergin ja toimitilatoimikunnan tuoreimman, helmikuussa 2020 annetun esityksen mukaan, siinä muodossa kuin alueen lopullinen palveluverkko erinäisten siirtymävaiheiden jälkeen olisi:

Tilanne nyt:
Alakoulut (3 kpl): Lavola, Skinnarila (väistötiloissa yliopistolla) ja Kuusimäki.
Päiväkodit (4): Skinnarila, Sammonlahti, Kourula (osa lapsista väistötiloissa Tykissä) ja Uus-Lavola. Lisäksi Skinnarilassa ja Uus-Lavolassa toimii yksityiset päiväkodit.
Yläkoulut (1): Sammonlahden yläkoulu.

Aiemmin, 6.6.2016, päätetty palveluverkko, eli mitä jää jäljelle:
Alakoulut (1,33 ): Sammonlahden uusi alakoulu (jossa jatkossa Lavolan 1-6, Skinnarilan 1-6 ja Kourulan 3-6 luokan lapset) ja Kourulan uusi alakoulu 1-2 luokille.
Päiväkodit (3): Sammonlahden uusi päiväkoti, Uus-Lavolan päiväkoti, Kourulan uusi päiväkoti, Lisäksi Skinnarilassa ja Uus-Lavolassa toimii yksityiset päiväkodit.
Yläkoulut (1): Sammonlahden uusi yläkoulu
Lisäksi päätettiin siirtää kirjasto, nuorisotilat ja neuvola (Eksoten päätöksistä riippuen) Sammonlahden uusien päiväkodin ja koulujen yhteyteen, jotka kaikki rakennetaan uuteen Sammontaloon, valmista pitäisi olla 2023.
Sammonlahden liikuntahalli päätettiin korvata uudisrakennuksella. Muualla, koulujen yhteydessä olevat liikuntatilat poistuvat koulujen myötä.

Toimitilatoimikunnan esitys 19.2.2020, jonka mukaan jäljelle jäisi lopulta:
Alakoulut (1): Sammonlahden uusi alakoulu.
Päiväkodit (1): Sammonlahden uusi päiväkoti. Lisäksi Skinnarilassa ja Uus-Lavolassa toimii yksityiset päiväkodit.
Yläkoulut (1): Sammonlahden uusi yläkoulu.

Tuoreimpana muutosesityksenä on myös se, että:

  • Toisin kuin aiemmin on suunniteltu, uutta Sammonlahden yläkoulua, kirjastoa ja nuorisotilaa ei rakennettaisikaan Sammonlahden keskustaan nyt, vaan kenties joskus tulevaisuudessa (tästä ei esitetä tehtävän mitään päätöstä, vaan nämä toiminnat vain jatkaisivat vanhoissa tiloissaan, ilman investointivarauksia uusiin tiloihin tai peruskorjaukseen). Tällä hetkellä toimialajohtaja on puheissaan ollut sitä mieltä, että myös nämä korvataan uudisrakennuksilla jossain vaiheessa.
  • Vain Sammonlahden alakoulu ja päiväkoti päätettäisiin rakentaa, valmista 2024.
  • Ainoasta jäljelle jäävästä alakoulusta tehtäisiin aiottua pienempi, 540 sijaan 400 oppilasta – se saattaa riittää kaikille alueen koululaisille tai sitten ei. Jos ei, osa lapsista menisi Lappeen kouluun


Muuta

Sammonlahden päiväkoti+alakoulu+yläkoulu+kirjasto+nuorisotila+neuvola -kokonaisuudesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voittaja päätettiin keväällä 2019. Voittanutta esitystä Valkoinen piha on kilpailun jälkeen hiottu vielä paremmaksi käyttäjiensä tarpeiden näkökulmasta, ja syksyllä 2019, lukuisien työtuntien jälkeen, se on saatu käyttäjien hyväksyttävään muotoon.

Nyt tehdyn palveluveerkkoesityksen hyväksyminen tarkoittaisi sitä, että tämä suunnitelma menisi roskiin, sitä ei voida toteuttaa kahdessa eri vaiheessa.

Yläkoulun (rak. 1990, ei vielä peruskorjauksia) kunto oli ok aiemmissa palveluverkkoselvityksissä, sen katsottiin tarvitsevan peruskorjausta v. 2021-2026 välillä. Tämänhetkistä kuntoa ei tiedetä. Sammontorin, jossa kirjasto ja nuorisotilat sijaitsevat, kuntoa ei ilmeisesti tiedetä. Alakouluista Skinnarilan koulun piti kestää uuden koulun valmistumiseen asti, mutta pian aiemman palveluverkkopäätöksen jälkeen se todettiin niin huonokuntoiseksi että koulu siirrettiin yliopistolle väistötiloihin. Lavolan ja Kuusimäen koulujen uskotaan pysyvän käyttökunnossa uuden alakoulun valmistumiseen asti, mutta riskinsä on myös niissä. Päiväkotien osalta Sammonlahden päiväkoti on aiemmin päätetty purkaa uuden päiväkodin alta. Kourulan päiväkodissa osa ryhmistä on evakkotiloissa. Uus-Lavolan päiväkodista ei ole tullut huolestuttavia viestejä, mutta jossain vaiheessa sekin tarvitsee peruskorjausta.

Miksi?

Suurimpina syynä lisäkarsinnoille ja säästöille ovat ennusteet pienenevistä lapsimääristä sekä huoli lähivuosien investointipiikeistä ja niiden vaikutuksesta kaupungin talouteen. Toisaalta nimenomaan länsialue nähdään kaupungin ennusteissa vetovoimaisena alueena lapsiperheille myös tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä suuria investointeja on menossa Lauritsalan uuden koulun rakentamisen, Kesämäenrinteen koulun peruskorjauksen, ja Joutsenon koulun rakentamisen osalta, ja tulossa ovat ainakin suuret investoinnit jäähalliin ja urheiluhalliin. Tarkoituksena olisi siis säästää länsialueen palveluverkon investoinneissa, ainakin hetkellisesti.

Uusinta esitystä ei ole vielä päätetty hyväksyä valtuustossa, vaan se on vasta esitys, ei päätös. Siihen voi vielä vaikuttaa.

Esitykselle kerätään asukaspalautetta 16.3.2020 asti (sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi tai toimittamalla kommentit kirjallisena kaupungintalolle asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1) .

Tässä vielä Länsialuetta koskevat tarkat muutosesitykset kaupungin esityksestä (jota voit tarkastella tästä linkistä):

7. Sammonlahden vuosiluokkien 7–9 koulua ei vielä pureta, vaan jatketaan sen käyttöä toistaiseksi, edellyttäen, että rakennus on käyttökelpoinen.
8. Sammonlahden koulun yhteyteen rakennetaan 4+3-ryhmäinen päiväkoti ja vuosiluokkien 1–6 -koulu 400 oppilaalle sekä liikuntahalli korvaamaan Skinnarilan, Uus-Lavolan ja Sammonlahden päiväkoteja sekä Kuusimäen, Lavolan ja Skinnarilan kouluja ja alueen liikuntatiloja. Rakennus valmistuu vuonna 2024.
9. Kourulan päiväkodin yhteyteen sijoitetaan viisiryhmäinen tilaelementti. Tilaelementissä ja Kuusimäen koulussa jatketaan toimintaa, kunnes lapset mahtuvat alueen muihin päiväkoteihin ja kouluihin edellyttäen, että tilat ovat käyttökuntoiset.
10. Kourulan päiväkodin nykyisiin väistötiloihin Tykissä siirtyvät Peltolan päiväkodin tilaa tarvitsevat ryhmät.
11. Sammonlahden kirjasto ja nuorisotilat säilyvät ennallaan toistaiseksi.
12. Sammonlahden uusi päiväkoti rakennetaan niin, että tarvittaessa sitä voidaan laajentaa 5 ryhmällä.