Mielipidekirjoitus Etelä-Saimaassa 25.11.2020

Arboretumin puiden kohtalo siirrettävän tekonurmikentän tieltä on herättänyt ansaittua huolta Lappeenrannassa. Yleisemminkin vaarana on, että lähimetsät ja viheralueet kutistuvat rakentamisen tieltä ja menetämme arvokkaita kaupunkimetsien viheryhteyksiä.
Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen on hyväksynyt suunnitelman tekonurmikentän siirtymisestä Arboretumin päätyyn tiukoin ehdoin. Vaarana kuitenkin on, että parkkipaikkojen tai vastaavien syiden varjolla puita kaadetaan vastaisuudessa aiottua enemmän.
Huolen hakkuista soisi koskevan kaikkia Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan metsiä. Voisiko kaupunki ”kompensoida” Arboretumin menetetyn alueen ruhtinaallisesti siirtämällä esimerkiksi 20 hehtaaria hakattavaksi aiottuja kaupungin talousmetsiä hakkuiden ulottumattomiin?
Suomi on sitoutunut YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteisiin suojella maa-alasta 17 prosenttia. Suomen metsistä kuitenkin vain kuusi prosenttia on tiukasti suojeltuja, Etelä-Karjalassa vain prosentti. Etelä-Karjalan metsistä suojelluiksi ilmoitetaan yleensä kaksi prosenttia. Luonnonsuojelualueiksi on kuitenkin laskettu määräaikaisia suojelualueita ja esimerkiksi Saimaan saaria ja ranta-alueita, jotka on avohakattu ja joita edelleen hakataan.
Lappeenrannan metsistä kaupungin omistamissa metsissä yli 70-vuotiaiden metsien osuus on moninkertainen verrattuna yksityisten omistamiin metsiin. Kaupungin omistamissa metsissä luontoarvot ovat siis keskimääräistä suuremmat.
Vihreä valtuustoryhmä tulee tekemään aloitteen, jossa Lappeenrannan kaupunki ensi vuonna suojelee Green Leaf -palkintonsa kunniaksi 17 prosenttia metsistään luonnonsuojelulain kriteerien mukaan ja täyttää näin osaltaan kansainväliset velvoitteet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä näyttää esimerkkiä muille maakunnan metsänomistajille.
Porvoo ja Jyväskylä ovat jo tehneet päätöksen suojella metsistään vähintään 17 prosenttia.
Virpi Junttila, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja, Lappeenranta
Kimmo Klemola, Vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, Lappeenranta