Mielipidekirjoitus Etelä-Saimaassa 9.10.2020

Keskustelu Lappeerannan uuden jääareenan sijainnista käy kiivaana. Sekä keskusta että Kisapuisto saavat kannatusta, ja kummankin lobbaus käy kiihkeänä.

Uuden areenan investointisumma on merkittävä tekijä päätöksenteossa. Sijainnista riippumatta kyseessä on suuri investointi, 30–40 miljoonaa euroa.

Investointikeskustelua pitäisi kuitenkin käydä toisesta, sen oikeat vaikutukset paljastavasta näkökulmasta: Kuinka maksamme investoinnin myötä kasvavat pääoma-, kunnossapito ja ylläpitokustannukset? Uusi areena kasvattaa, sijainnista riippumatta, kaupungin vuosikuluja nykyisestään lähes kaksi miljoonaa euroa, mikä on Lappeenrannan talouden olemattomassa liikkumavarassa paljon.

Kaupungin päätöksenteossa valtuutetuilta on penätty vastuuta, eli jokaiseen menoja lisäävään esitykseen on vaadittu esitys siitä, kuinka menot katetaan. Nyt uutta areenaa aktiivisesti valmistelleet ja lobanneet tahot eivät kuitenkaan ole ottaneet mitään kantaa siihen, kuinka kasvavat kulut katetaan.

Kaupunginvaltuutettuna oletan, että valtuuston käsittelyyn tuotavassa areenainvestoinnin päätösesityssä on mukana esitys siitä, kuinka kasvavat käyttötalouskulut katetaan. Esityksen tulee sisältää mahdollisimman inhorealistiset arviot uuden areenan oletetuista hyödyistä ja arvioituihin verotulolisäyksiin on liitettävä arvio muutoksen vaikutuksista kuntien verotulojen eroja kompensoivissa valtionosuuksissa.

Esityksen tulee sisältää ennen kaikkea ehdotus siitä, mitä muita palveluita karsitaan, mitä liikuntatoimen liikuntapaikkamaksuja nostetaan, mitä muita palvelumaksuja nostetaan, nostetaanko kiinteistö/kunnallisveroa ja/tai myydäänkö muuta omaisuutta pois, jotta kasvavat kulut saadaan katettua. On myös arvioitava se, kuinka nämä toimenpiteet vaikuttavat kaupungin elinvoimaan.

Vasta kun tiedämme uuden hallin rakentamisen vaikutukset kaupungin toimintaan kokonaisuudessaan, pystymme tekemään vastuullisia päätöksiä. Onko meillä ylipäänsä varaa uuteen areenaan, mistä muusta se on pois?

Virpi Junttila

Kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Lappeenranta