Mielipidekirjoitukseni Etelä-Saimaassa 12.10.2019

Lappeenrannassa ollaan merkittävien arvovalintojen äärellä: tiukassa taloustilanteessa, Eksoten aloittaessa YT-neuvottelut, ovat puntarissa lentokenttä ja kunnan peruspalvelut. Eksoten lisäksi varhaiskasvatus- ja opetuspuoli, joukkoliikenne ja katujen kunnossapito ovat olleet säästölistoilla jo vuosia.

Vaikka lentokenttämme jokainen reittilentoyhteys näyttää vaativan kunnalta suurta rahallista tukea, halutaan matkustajamääriin yhä huomattavaa lisäystä. Valtuuston enemmistön hyväksymään 500 000 euron tukeen on kaupunginhallitus lisännyt tänä vuonna jo toiset 500 000 euroa sekä myöntänyt 800 000 euron lainan, jota ei ilmeisesti peritä takaisin. Tuen ylärajasta ei ole edes keskusteltu. Matkustajamäärän kasvattaminen 200 000 matkaan nostaisi tuen tarpeen noin kolmeen miljoonaan euroon. Vertailun vuoksi, kaupungin bussiliikenteen rahoituksessa olevaa 600 000 euron aukkoa ei ole ollut varaa paikata.

Ei ole luotettavaa näyttöä siitä että lennoista olisi alueelle taloudellista tai elinvoimallista nettohyötyä. Se, että tänne lentäneet turistit näkyisivät myös lentotukia vastaavina verotuloina kaupungin kassassa, on hyvin kaukainen haave.

Lentotuet ovat tehoton tapa tukea matkailua ja elinkeinoelämää. Matkailun oma markkinointi ja matkailupalveluiden kehittämisen tuki olisivat kustannustehokkaampi tapa tukea matkailua. Elinkeinoelämää tukisi tehokkaammin liikematkailun mahdollistava aamuvarhaisen ja iltamyöhän bussiyhteys Helsinki-Vantaan kentälle ja takaisin.

Kyseessä on myös kaupungin uskottavuus elinkeinopoliittisessa Green reality -hankkeessaan. Valitettavasti yksi iso ilmastopäästöjä lisäävä kupru kaupungin toiminnassa jättää pahasti varjoonsa monet, suurella työllä rakennetut ja ansiokkaat ilmastotoimet– aurinkopaneelit, tuulivoiman ja uuden tekniikan kehittämishankkeet.

Lentoliikenteen tarvetta ja tukia on uskallettava tarkastella realistisesti, kaikki todelliset rahalliset, ilmastolliset ja imagolliset nettovaikutukset huomioiden, muistaen kunnan todelliset tehtävät.