Jätimme maanantaina 8.3 kaupunginvaltuustossa aloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa sen puolesta, että perheet voisivat jatkossakin joustavasti ja vanhemmuutta tasapuolisesta jakaen hoitaa ihan pienimmät lapset kotona niin halutessaan!
***
Aloite kotihoidontuen Vantaa-lisän muuttamisesta joustavammaksi
Nykyisellään Vantaa maksaa kotihoidontuella kotona hoidettavasta lapsesta kotihoidontuen kuntalisää (nk. Vantaa-lisä) 160 euroa kuukaudessa siihen asti kunnes lapsi täyttää 1v6kk. Kuntalisää maksetaan, mikäli perheen kaikki alle kouluikäiset lapset ovat kotihoidossa.
Perhevapaauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. Uudessa mallissa perhevapaita muutetaan joustavammaksi ja ansioon sidonnaisia perhevapaajaksoja voi pilkkoa käytettäväksi perheelle sopivissa jaksoissa myös limittäin kotihoidontuen kanssa aina siihen asti, kun lapsi täyttää 2 vuotta.
 
Me aloitteen allekirjoittajat esitämmekin, että Vantaa selvittää ja valmistelee muutosta kotihoidontuen kuntalisän joustavoittamisesta vastaamaan tulevaa perhevapaamallia.
 
Jatkossa lakimuutoksen myötä perheillä on mahdollisuus käyttää ansioon perustuvia vanhempainrahakuukausia yhteensä noin 14 kuukauden edestä. Mikäli kotihoidontuen kuntalisän halutaan mahdollistavan kotihoito 1,5-vuotiaaksi asti, kuntalisän tarve on yhteensä 4 kuukauden pituinen. Mikäli kuntalisän halutaan olevan kustannusvaikutuksiltaan nykyisen kaltainen, tukea voitaisiin maksaa yhteensä 8 kuukaudelta.
 
Esitämme, että Vantaa tutkii mahdollisuutta muuttaa kotihoidontuen kuntalisän maksatusta joustavaksi siten, että perhe saisi kuntalisää yhteensä 4 tai 8 kuukautta haluamissaan kotihoidontuen jaksoissa, jotka tulisi käyttää siihen mennessä, kun lapsi täyttää 2 vuotta. Tämä lisäisi perheiden valinnanvapautta ja toisi joustoa perhevapaiden tasapuoliseen käyttöön. Vapaiden joustava käyttö mahdollistaa entistä enemmän molempien vanhempien mahdollisuutta hoitaa perheen pienimpiä lapsia kotona ja näin ollen lisää tasa-arvoa vanhemmuuteen. Lisäksi se mahdollistaisi ja kannustaisi pienien, alle 2-vuotiaiden lasten kotihoitoon, joiden päivähoito maksaa Vantaalle kaikkein eniten.
 
Samassa yhteydessä tulisi uudelleentarkastella kuntalisän ehtona olevaa vaatimusta ottaa perheen kaikki alle kouluikäiset lapset kotihoitoon. Jatkossa vanhempainvapaita ja kotihoidontukijaksoja voi vuorotella ja pilkkoa moneen osaan. Nyt kuntalisän ehtona oleva, perheen kaikkien lasten ottaminen pois varhaiskasvatuksesta, tarkoittaisi perheen muilla lapsilla päiväkodin ja kodin välillä siirtymistä jopa kuukauden välein. Vaatimus ei myöskään ole linjassa Vantaan omien linjausten kanssa siitä, että yli 3-vuotiaiden osuutta varhaiskasvatuksessa yritetään lisätä – ei vähentää.
 
Vantaalla 8.3.2021
Emmi Pajunen ja Eve Rämö
Aloite kotihoidontuen Vantaa-lisän muuttamisesta joustavammaksi