Vaaliteema: LUONTO JA ENERGIA – EHJÄ JA TERVE  MAAILMA MEILLE KAIKILLE

Luonto ja energia kulkevat käsi kädessä. Energiantuotanto ja -kulutus liittyvät läheisesti ympäristön hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen. Nyt tehtävillä energiapoliittisilla ratkaisuilla on kauaskantoiset seuraukset. Millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville? Luonnonsuojelun ja elinympäristöjen säilyminen tulee olla itseisarvo, eikä luonnonsuojelun tule perustua vapaaehtoisuuteen, vaan

Vaaliteema: ELÄINTEN OIKEUDET – KOSKA ELÄIMETKIN TUNTEVAT

Eläinten hyväksikäyttöä on vähennettävä ja käyttämiemme eläinten hyvinvointi ja niiden mahdollisuus lajityypilliseen, elämisen arvoiseen elämään on turvattava huomattavasti nykyistä paremmin.  Elämäntapamme perustuu tällä hetkellä suurien eläinmäärien hyväksikäyttöön. Määrän pienentämiseksi on otettava poliittisia askeleita. Kaikessa kunnan järjestämässä ruokailussa (esimerkiksi koulut ja

Vaaliteema: LASTENSUOJELU  – OIKEA TUKI OIKEAAN AIKAAN

Lastensuojelun painopiste tulee olla ennaltaehkäisyssä. Kuntien tulee viipymättä toteuttaa uuden sosiaalihuoltolain vaatimukset ja tarjota kotipalvelua ja perhetyötä peruspalveluina, ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lastensuojelutyön tulee aina olla asiantuntevaa, yksilöllistä ja arvostavaa. Jokainen perhe ja lapsi tulee kohdata yksilönä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöille tulee määritellä

Vaaliteema: PERUSTULO – KARSITAAN TURHA BYROKRATIA – TOIMEENTULO JOKAISELLE

Sosiaaliturvajärjestelmä ja tuloverojärjestelmä tulee uudistaa. Vihreän perustulomallin mukaisilla muutoksilla taataan oikeudenmukaisempi ja selkeämpi verotus. Perustulon kokeilu tulee kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan ja ottaa uusia askeleita kohti perustuloa. Vähimmäisturvan suuruinen perustulo jokaiselle täysi-ikäiselle suomalaiselle takaa paremman tulevaisuuden, ehkäisee syrjäytymistä ja tukee erilaisia