Sitoumukset

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat

– Ei virkoja

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

– Suunnittelija, Aallokas Oy

3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen

– Ei ole

Hallintotehtävät

4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä

– Ei ole

5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä

– Ei ole

6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

– Ei ole

7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä

  • Hallituksen jäsen, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Luottamustehtävät

8. Etujärjestöjen luottamustehtävät

– Ei ole

9. Kunnalliset, aluehallinnolliset ja kirkolliset luottamustehtävät

– Kaupunginvaltuutettu, Oulun kaupunki

– Yhdyskuntalautakunnan jäsen, Oulun kaupunki

– Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto

– Aluehallituksen jäsen ja varavaltuutettu, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde)

Taloudellinen asema

10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset sekä muut merkittävät omistusosuudet

– Ei ole

11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut

– Ei ole