Päättäjältä-kirjoitukseni Rantapohja-lehdessä 4.4.2024.

Haukiputaan urheilukenttä on ollut peruskorjauksen tarpeessa jo ainakin parikymmentä vuotta. Jo Haukiputaan kunnalla oli kentälle kunnostussuunnitelma ja rahoituskin hankittuna. Kenttää ei kuitenkaan kunnostettu ja siihen varatut rahat jäivät käyttämättä, kun päätettiin selvittää koko urheilukentän siirtämistä Torpanmäkeen. Haukipudas oli tuolloin kasvava kunta, joka kilpaili uusista asukkaista muiden Oulun ympäryskuntien kanssa. Urheilukentän alueesta Kiiminkijoen varressa olisi voinut tulla arvokasta tonttimaata.

Kuntaliitoksen myötä kaavoitushankkeet siirtyivät Oulun kaupungille. Maaperäselvitysten jälkeen on jouduttu toteamaan, että Torpanmäen alue ei sovellu urheilukentän rakentamiseen. Kaavoitusohjelmassa Torpanmäkeen ollaan käynnistämässä uusi kaavahanke, jolla se kaavoitettaisiin nykyisen kaltaiseksi ulkoilualueeksi. Vastaavasti puretun kivikoulun alueelle Kiiminkijoen rantaan ollaan vihdoin käynnistämässä asemakaavaa asuinrakentamista varten.

Entäpä urheilukenttä? Torpanmäen osoittauduttua mahdottomaksi kentälle on etsitty uutta paikkaan eri puolilta Haukipudasta. Kun sellaista ei löytynyt, esittivät kaupungin viranhaltijat kentän toimintojen hajasijoittamista siten, että varsinaista yleisurheilukenttää ei enää jatkossa olisi. Siitä jäisi muistoksi 100 metrin juoksusuora ja kuulantyöntö- ja pituushyppypaikka. Tätä me haukiputaalaiset päättäjät emme hyväksyneet. Yhdessä toimien saimme kuluvan vuoden talousarvioon yksimielisesti seuraavan kirjauksen koskien Haukiputaan liikuntapaikkoja: ”Yleisurheilun ja jalkapallon kilpailuolosuhteet turvataan. Investoinnit toteutetaan vuosien 2024–2025 aikana.”

Tämä on nyt toteutumassa jalkapallon osalta siten, että Länsituulen kenttä peruskorjataan ja sen tasoa nostetaan jalkapallosarjojen tarpeita vastaavaksi. Sen sijaan yleisurheilukentän suunnitelmista ei ole kuulunut mitään. Paikkaa kentälle ei edelleenkään ole löytynyt. Uusi asemakaava urheilukenttää varten voitaisiin laatia esimerkiksi Annalankankaalle, mutta silloin se olisi liian kaukana kouluista ja muista liikuntapaikoista ja palveluista. Huomioiden kaupunginvaltuuston päättämä kiireellinen aikataulu, ei uutta asemakaavaa edes ehditä laatia.

Asiaa seuranneille haukiputaalaisille on alkanut tulla jo epäuskoa siitä, onko Oulun kaupungilla aikomustakaan toteuttaa valtuuston päätöstä Haukiputaan urheilukentästä. Omasta mielestäni asia olisi ratkaistava, kun Kiiminkijokivarren asemakaavoitus Jatulia vastapäätä käynnistyy. Tähän asemakaavaan tulee ottaa tavoitteeksi laadukkaan asuinrakentamisen mahdollistaminen palveluiden, vesistön ja liikuntapaikkojen äärellä ja samalla ratkaista urheilukentän tuleva sijainti seuraaviksi vuosikymmeniksi. Haukiputaan kasvu ja asuntokysyntä ovat hiljentyneet siinä määrin, että kaavoitettavalla lähes 10 hehtaarin alueella on mahdollista säilyttää 2 hehtaarin urheilukenttä, vaikka samalla muodostettaisiin erilaisia asuntotontteja seuraavien vuosikymmenten kysyntää vastaava määrä. Kentän kunnostaminen päinvastoin lisäisi alueen vetovoimaa ja varmistaisi osaltaan asuntojen kysyntää ja koko Haukiputaan elinvoimaa.

Esa Aalto
kaupunginvaltuutettu
yhdyskuntalautakunnan jäsen
maakuntahallituksen varapuheenjohtaja
aluehallituksen jäsen
Vihreät