Jätin Oulun kaupungin vuoden 2025 talousarviota koskien seuraavan aloitteen:

Ehdotuksen sisältö
Varataan rahoitus Haukiputaan urheilukentän investointiin vuodelle 2025 vuoden 2023 joulukuun kaupunginvaltuuston päätöksen
mukaisesti. Talousarvioon ja -suunnitelmaan (2024-2025) varattu raha menee lähes kokonaan jalkapalloinvestointeihin,
minkä vuoksi yleisurheilun kilpailupaikkojen rakentamiseen on välttämätöntä varata oma rahoituksensa. Investointi toteutetaan
nykyisen urheilukentän paikalle asuinrakentamisen lisäämistarpeisiin sovittaen.