Jätin seuraavan talousarvioaloitteen Oulun kaupungin vuoden 2025 talousarviovalmisteluun:

BusinessOulun resursseja tulee kohdentaa Oulun tuulivoimahankkeiden hyötyjen ohjaamiseen nykyistä enemmän
paikallistalouteen. Tuulivoimahankkeiden sujuvaan toteutumiseen tarvitaan paikallisten tukea ja paikallisten yrittäjien
osallistumista. Tuulivoimatoimijoiden ja paikallisten yrittäjien yhteistyötä olisi tarpeen tukea, jotta mahdollisimman suuri osa
satojen miljoonien eurojen arvoisista tuulivoimainvestoinneista jäisi mahdollisimman lähelle investointialuetta. Esimerkkejä
paikallisista palveluista ovat maanrakennustyöt, majoitus- ja ravintolapalvelut, rakentamisaikaiset tekniset palvelut ja voimaloiden
ylläpitoon liittyvät palvelut. Tässä yhteydessä tulisi myös tehdä selvitys, miten kaupunki voi tukea hankkeiden toteutumista omilla
investoinneillaan mm. tiestöön ja alueiden asukkaiden palveluihin mukaan lukien joukkoliikenne.