Ympäristöasiat Oulussa heikolla tolalla

Oulun kaupungissa ei nykyään juurikaan edistetä ympäristöasioita. Pikemminkin mennään taaksepäin ja kumotaan tai jätetään toteuttamatta aiempiakin päätöksiä. Tilanteeseen ei ole näköpiirissä muutosta niin kauan, kuin poliittiset voimassuhteet ovat nykyisellään. Tässä...