Kolumni Rantapohja-lehdessä 11.01.2024

Vihreä siirtymä etenee nyt vauhdilla. Sen myötä kiinnostus Pohjois-Eurooppaa kohtaan on kasvanut. Euroopan pohjoisilla alueilla on parhaillaan käynnissä lähes 100 miljardin euron investoinnit puhtaaseen energiaan ja sitä hyödyntävään teollisuuteen. Lähes saman verran investointeja on suunnitteilla lähitulevaisuuteen.

Meneillään olevista 100 miljardin euron investoinneista noin 40 % kohdistuu teollisuuteen ja saman verran energiantuotantoon, käytännössä tuulivoimaan. Infrastruktuurin osuus on reilut kymmenen prosenttia. Vastaavasti Pohjois-Suomen osuus on noin 40 % näistä investoinneista. Pohjois-Ruotsiin investoidaan saman verran ja Norjaan puolet vähemmän.

Pohjois-Suomen keskuksena Oulun seutu on yksi vihreän siirtymän suurimmista hyötyjistä. Oulun vahvuuksia ovat hyvät liikenneyhteydet niin maitse kuin meritsekin, vahvat tutkimuslaitokset ja alojensa huippuosaajia tuottavat oppilaitokset. Oulussa myös kaavoitus on nopeaa, joustavaa ja sujuvaa. Parhaillaan kaavoitetaan sijoituspaikkoja uudelle teollisuudelle Oritkarin satama-alueella sekä Ruskon ja Välikylän alueilla. Ruotsiin verrattuna meiltä puuttuvat vain raideyhteydet Jäämerelle ja Länsi-Eurooppaan.

Kaikkein kriittisintä on kuitenkin puhtaan energian saatavuus. Uutta teollisuutta tavoitellaan eri puolilla Pohjoismaita kaavoittamalla logistisesti erinomaisella sijainnilla olevia teollisuusalueita satamien lähelle. Investoinnit eivät kuitenkaan toteudu, ellei puhdasta energiaa ole saatavilla paljon ja edullisesti.

Suomessa sähköntuotanto on jo lähes 100 % hiilidioksidivapaata ja viime vuonna olimme ensimmäistä kertaa vuositasolla sähköomavaraisia. Se ei kuitenkaan vielä riitä siihen, että teollisuusprosesseissa fossiilinen energia voitaisiin korvata sähköllä.

Edullisen sähkön kysyntään pyritään vastaamaan tuulivoimalla, jonka potentiaali maakunnassamme on merkittävä. Viranomaiskuulemiseen lähetetyssä maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu lähes 9000 MW:n verran maatuulivoima-alueita. Merellä aluevesillä voidaan tuottaa sähköä saman verran, kunhan tekniikka mahdollistaa suuren mittakaavat merituulivoiman rakentamisen. Ulompana merellä talousvyöhykkeellä potentiaali on vielä suurempi.

Rantapohjan alueella tuulivoimaa on tähän mennessä rakennettu eniten Iihin. Uusia tuulivoimahankkeita on nyt vireillä myös Yli-Iissä, Ylikiimingissä ja Haukiputaalla.

Maakuntakaavan ehdotus on mahdollistamassa seudullisesti merkittävän tuulivoima-alueen lisäksi Kellon Takukankaalle. Nämä alueet ovat suhteellisen lähellä Ouluun kaavoitettavia teollisuusalueita, joten tuulivoimaloiden toteutuminen tukisi merkittävästi Oulun tavoitetta houkutella vihreän siirtymän teollisuutta ja työpaikkoja. Oulussa on aina katsottu rohkeasti eteenpäin, luotettu teknologiaan ja investoitu tulevasuuteen.

Kaupunkiseutumme menestyminen ja palveluidemme verorahoituksen turvaaminen vaativat laajaa eteenpäin katsomista jatkossakin.

Esa Aalto, kaupunginvaltuutettu, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja, aluehallituksen jäsen, Vihreät