Katsoin kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.6.2023, että kahteen asiaan on tarpeen tehdä esitykset.

Ensimmäisenä kokoukessa käsiteltiin:

  1. Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026, suunnitteluohje

Kaupunginvaltuustossa on laajasti jaettu huoli katuverkkomme kunnosta. Katujen peruskorjauksen kustannukset ovat nousseet ja kaupungin katujen määrä kasvaa kaupungin kasvaessa. Peruskorjaumäärärahat ovat jääneet tarpeesta jälkeen ainakin viimeisimmästä kuntaliitoksesta lähtien. Kun katuja ei ole mahdollista peruskorjata, ei voida myöskään saneerata kadun rakenteeseen upotettuja vesijohtoja ja viemäreitä. Kadut, sillat ja torit investointimäärärahan riittävyydestä on puhuttu jo vuosia, mutta käyty keskustelu ei ole vieläkään näkynyt lopullisissa talousarvioissa. Talousarvion ja taloussuunnitelman suunnitteluohje oli tiedoksi merkittävä asia, joten tein siihen seuraavan ponsiesityksen: ”Kaupunginvaltuusto pyytää jatkovalmistelussa kiinnittämään erityistä huomiota kadut sillat ja torit investointimäärärahan riittävyyteen katuverkoston korjausvelan kasvun taittamiseksi.” Esitykseni sai kannatusta vasemmistoliitosta ja SDP:stä sekä muutamilta vihreiltä. Kokoomus ja Perussuomalaiset vastustivat pontta. Muut äänestivät tyhjää. Asia nousi kuitenkin nyt hyvin keskusteluun ja toivoa sopii, että investointimäärärahaan saadaan ainakin pieni korotus jo ensi vuodelle.

Kohdassa 4 päätettiin Oulun kaupungin avustuksesta OTC-stadion Oy:lle Heinäpään jalkapallostadionin rakentamista varten.

Hanke ei täytä Oulun kaupungin määrittelemiä yksityisen liikuntapaikkarakentamisen kriteereitä, se on alusta asti ollut yksityinen hanke ilman kaupungin osuutta suunnittelussa ja valmistelussa, eikä stadion lisää lasten ja nuorten käytössä olevia liikuntapaikkoja. Näiden seikkojen vuoksi en ollut valmis kannattamaan 4,2 miljoonan euron avustusta sijoitusyhtiölle, vaan sijoittaisin mieluummin saman rahamäärän lähiliikuntapaikkoihin ja viihtyisämpään ulkoiluympäristöön. Esitykseni oli tämä: ”Oulun kaupunginvaltuusto päättää, että Oulun kaupunki ei myönnä OTC-sijoitus Oy:n tytäryhtiö OTC Stadion Oy:lle investointiavustusta Heinäpään jalkapallostadionia varten.”

Esitystäni kannatti Mauno Murtoniemi (vas). Äänestyksessä hävisimme äänin 65-2. Jätimme päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide.

Kaupunginvaltuusto on päivittänyt 31.10.2022 § 9 yksityisen liikuntapaikkarakentamisen säännöt ja kriteerit. Kaupungin myöntämän yksityisen liikuntapaikkarakentamisen investointiavustus on 20 prosenttia investointihankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiavustuksen määrä voi enimmillään olla 1,5 miljoonaa euroa. Oulun kaupunginhallitus totesi kokouksessaan 12.6.2023, että yksityisen liikuntapaikkarakentamisen investointiavustus ei sovellu OTC Stadion Oy:n tekemälle hakemukselle.  OTC Stadion Oy ei ole oululainen urheiluseura, vaan OTC-sijoitus Oy:n tytäryhtiö. Rahoituksen myöntäminen osakeyhtiölle on ennakkotapaus, johon vedoten muutkin toimijat voivat hakea liikuntahankkeisiinsa kaupungin tukea, vaikka hanke ei täyttäisikään avustusehtoja. Rahoituksen myöntäminen kevein perustein aiemmin määritellyistä kriteereistä välittämättä ei anna hyvää kuvaa päätöksenteon johdonmukaisuudesta.

OTC Stadion Oy on hoitanut stadionhankkeen suunnittelua alusta asti täysin yksityisenä hankkeena. Kaupungin roolina on ollut laatia yhtiön esittämä asemakaavan muutos yhtiön esittämälle paikalle.  Pitkäjänteiseen ja kaupungin kokonaisedun parhaiten huomioivaan maankäytön suunnitteluun kuuluu, että suuret hankkeet suunnitellaan yhdessä asemakaavoituksen, kansalaisten, sidosryhmien ja yksityisten toimijoiden kesken.

Kuluvan vuoden aikana Oulun kaupunki on kohdistanut säästötoimenpiteitä moniin peruspalveluihin vedoten suuriin investointitarpeisiin ja velkaantumisen hillitsemiseen. Rahan puute vaikuttaa myös lähiliikuntapaikkojen kunnossapitoon ja peruskorjauksiin. Mielestämme tärkeimpiä elinvoimainvestointeja ovat oululaisten lähiympäristön kunnossapito, peruspalveluiden ylläpito ja kehittäminen ja jokaiselle helposti saavutettavat hyväkuntoiset ja monipuoliset liikuntapaikat. Näiden asioiden ollessa kunnossa voidaan kaupungin varoja suunnata myös yksityisiin suurhankkeisiin talousarvion puitteissa.

Emme vastusta jalkapallostadionin rakentamista Ouluun, mutta edellytämme, että yksityisvetoiset hankkeet tehdään alusta asti laajassa vuorovaikutuksessa kaupungin ja lähiympäristön asukkaiden kanssa. Peruspalveluiden ja lähiliikuntapaikkojen rahoituksen tulee olla ensisijaista suhteessa yksittäisiin melko pientä osaa kaupunkilaisista palveleviin suurhankkeisiin.

Esa Aalto & Mauno Murtoniemi