Päättäjältä-kolumni Rantapohja-lehdessä 13.1.2022.

Aluevaalipäivä on 23.1., ja aluevaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuussa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuut siirtyvät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Muutoksen valmistelu on kuitenkin jo pitkällä. Minulla on ollut tilausuus seurata sitä kohtuullisen läheltä laajan poliittisen seurantaryhmän 2. varapuheenjohtajana. Laajan seurantaryhmän puheenjohtajisto osallistuu myös useammin kokoontuvan suppean seurantaryhmän kokouksiin. Ensimmäinen kokoontuminen oli jo elokuussa 2020. Olemmekin Pohjois-Pohjanmaalla aloittaneet uudistuksen valmistelun selvästi aiemmin kuin eduskunta vahvisti siihen liittyvän lainsäädännön.

Virallisesti hyvinvointialueen valmistelusta vastaa alueen kuntien viranhaltijoista koottu väliaikainen valmistelutoimielin, jota johtaa muutosjohtaja Ilkka Luoma. Pohjois-Pohjanmaalla olemme kuitenkin halunneet poliittisen ohjauksen vahvasti mukaan valmisteluun. On nimittäin erittäin tärkeää, että valmistelussa tehdyt linjaukset olisivat mahdollisimman pitkälti tulevan poliittisen aluevaltuuston hyväksyttävissä. Koska aluevaalit ovat vasta tulossa, on valmistelun seurantaryhmät koottu alueemme kuntien valtuutetuista, ja mukana niissä ovat kaikki merkittävät poliittiset ryhmät. Seurantaryhmien tehtävänä on paitsi seurata valmistelua ja saada tietoa sen etenemisestä, myös välittää valmisteleville viranhaltijoille poliittisia näkemyksiä siitä, mihin suuntaan valmistelua tulee viedä.

Viime syksyn ja kuluvan talven aikana suppean seurantaryhmän kokoustahti on tiivistynyt. Olemme kokoontuneet keskustelemaan valmistelun etenemisestä pääsääntöisesti viikoittain. Valmistelun nopeus ja valmistelukoneiston työn tehokkuus ovat tuntuneet usein lähes hengästyttäviltä. Asiat ovat edenneet todella nopeasti ja olemmekin hyvinvointialueen valmistelussa Suomen kärkeä. Laadusta ei kuitenkaan ole tingitty. Kiitos hyvästä etenemisestä kuuluu paitsi muutosjohtajalle, valmistelutoimielimelle ja muille työtä tekeville viranhaltijoille myös kaikille seurantaryhmien jäsenille. Suuresta työmäärästä ja asioiden valtavasta laajuudesta huolimatta kokoukset ovat sujuneet erittäin hyvässä hengessä ja hyvin yksimielisesti.

Seurantaryhmien jäsenten erilaisista poliittisista taustoista huolimatta valmistelua ei ole lähdetty ohjaamaan oikealle eikä vasemmalle, eikä ole lähdetty sen enempää keskittämisen kuin hajauttamisenkaan tielle. Sen sijaan kaikille yhteisiä näkemyksiä on löytynyt mm. hallinnon keventämisestä ja digitalisaation tuomista mahdollisuuksista toiminnan tehostamisessa. Tuleva hallintorakenne huomioi yhtä lailla hyvinvointialueen eri toimialat kuin alueellisuudenkin.

Nyt vaalien alla on ymmärrettävää, että ehdokkaiden kampanjoissa ja kannanotoissa näkyvät myös poliittiset ideologiat. Toisaalta sekä joissain vaalimateriaaleissa että myös medioiden julkaisemissa vaalikoneissa on tuotu esille monia sellaisia asioita, jotka eivät kuulu aluevaltuustojen päätösvaltaan tai välttämättä edes liity mitenkään nyt meneillään olevaan uudistukseen. Toivottavasti nämä jäävät kuitenkin vaalipuheiksi ja uudessa aluevaltuustossa sekä aluehallituksessa jatketaan valmistelua ja uudistuksen toimeenpanoa samalla yhteistyöllä ja asialinjalla kuin on tähänkin asti toimittu poliittisissa seurantaryhmissä.

Esa Aalto
hyvinvointialueen valmistelun laajan seurantaryhmän 2. varapuheenjohtaja
maakuntahallituksen varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuutettu, Vihreät