8.11.2021

Koulutusta metsien ja maaperän hiilinieluista ja hiilivarastoista

 

Ehdotamme, ett ympäristöohjelman päivitystä ja kaupungin metsien hoitosuunnitelmaa valmisteleville päättäjille ja viranhaltijoille järjestettäisiin koulutusta metsien ja maaperän hiilinieluista ja hiilivarastoista kansainväliseltä termiltään LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). Tällaisen koulutuksen tarve on ilmennyt useassa tilanteessa, viimeksi luonnon monimuotoisuuskoulutuksen yhteydessä, jossa keskustelu siirtyi useaan kertaan hiilinieluihin ja hiilivarastoihin.

 

Koulutus voisi sisältää esim:

-Hiilinielut ja hiilivarastot metsissä ja soilla kasvillisuudessa ja maaperässä

-Hakkuiden, metsäojitusten ja ennallistamisen vaikutus hiilinieluihin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

-Hiilinielujen ennakoitu tarve lyhyen ja pitkän aikavälin ilmastopolitiikassa

 

Tässä muutamia ehdotuksia asiantuntijoiksi, keitä voisi pyytää pitämään tätä koulutusta. Luonnon monimuotoisuudestakin meitä kouluttanut Anne Tolvanen Oulusta Luonnonvarakeskuksesta osaisi pitää hyvän koulutusosuuden myös tästä aiheesta. Dosentti Heikki Simola (Itä-Suomen yliopisto) tutkii maaperän hiilivarastoja aktiivisesti ja on äskettäin pitänyt Metsätieteen päivillä aihetta koskevan luennon. Heikki Simola tulisi erittäin mielellään jakamaan uusinta tietoa myös meille oululaisille päättäjille ja valmistelijoille. Metsätalouden suunnittelun professori Timo Pukkala Itä-Suomen yliopistosta on tutkinut mm. erilaisten hakkuutapojen vaikutusta metsien hiilinieluihin.

 

Metsien ja maaperän hiilinieluissa on kyseessä sen verran isot kasvihuonekaasutaseet, että puhutaan vähintään samasta suuruusluokasta kuin kaikki meidän liikenteen päästömme. Nämä päästöt/nielut pitäisi siis huomioida kaupungin tavoitteissa samalla tärkeydellä kuin liikenteen ja kaukolämmön päästöjen vähentäminen. Sitä varten tietysti kaikilla pitäisi olla riittävä ymmärrys siitä, mistä on kyse, ja millaisia toimenpiteitä tarvitaan.

Koulutuksen kohderyhmä tulisi olla ainakin yhdyskuntalautakunta ja Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden viranhaltijoita. Muita toimielimiä (esim. kaupunginhallitus ja valtuusto) ja viranhaltijoita voisi olla mukana, mikäli toimielin tai puheenjohtaja katsoo koulutuksen tarpeelliseksi.

 

Muut allekirjoittajat: Mauno Murtoniemi, Liisa Väisänen, Susa Vikeväkorva, Aino-Kaisa Manninen, Jenni Pitko, Jamal Awad, Heikki Kontturi, Latekoe Lawson Hellu, Henna Määttä