Olen huolestuneena seurannut uutisia siitä, kuinka uusiutuvaan energiaan siirtyminen tarkoittaa yhä enemmän laivalasteittain puuhakkeen tuontia Venäjältä Suomeen ja EU:n alueelle poltettavalksi. Mm. monissa Etelä-Suomen lämpölaitoksissa jo huomattava osa polttoaineesta on venäläistä puuhaketta. Tilanne on sama Ruotissa ja monissa muissa Itämeren maissa. Syykin on selvä ja helposti johdettavissa markkinoista ja EU:n päästöpolitiikasta. EU:ssa metsien käyttöä energiaksi rajoitetaan voimakkaasti hiilinielutavoitteilla. Suomessakaan ei voida hakata puuta rajattomasti. Puu kuitenkin luokitellaan päästökaupassa nollapäästöiseksi, vaikka se ei tarkasti ottaen kaikki totuus olekaan. Itseasiassa lämpölaitoksen piipusta mitattuna puun poltto tuottaa enemmän hiilidioksidia kuin turpeen tai kivihiilen polttaminen. Puun polton ilmastovaikutusten tilastointi voidaan kokonaan kiertää tuomalla poltettava puuhake EU:n ulkopuolelta. Nerokasta ja edullista, eikö totta? Kääntöpuoli on se, että sekä luonnon monimuotoisuus että hiilinielut hupenevat Venäjällä, jossa näitä asioita valvovi ympäristöjärjestöjä on sikäläisen hallinnon toimesta määritelty ulkomaisiksi agenteiksi ja niiden toimintaa rajoitetaan voimakkaasti. Luulisin myös huoltovarmuuden ja poliittisen riippumattomuuden olevan suomalaisille ja muille EU-kansalaisille tärkeitä. Venäjällehän energia on mitä suurimmassa määrin politiikkaa. Oikein mielelläänhän sieltä myydään hiilen sijaan puuhaketta ja hiili poltetaan itse vaikkapa lauhdevoimaloissa, joista muuten sähkö voidaan edelleen myydä EU:n alueelle nollapäästöisenä, Venäjä kun ei päästökaupan piirin kuulu. Koska näitä päästökaupan porsaanreikiä emme oululaisina poliitikkoina voi tukkia, on syytä linjata, ettemme ainakaan Oulussa edistä tällaista toimintaa. Niinpä jätimme alla olevan talousarvioaloiteen vihreänä valtuustoryhmänä 30.4.2021.

Aloite: Vuoden 2022 talousarviossa tulee varmistaa, että energia-alan toimintaympäristön  nopeasta muutoksesta huolimatta kaupungin energiahuolto ja energiantuotanto  perustuvat jatkossakin paikallisiin energianlähteisiin.

Perustelu: Tällä tarkennettaisiin omistajapoliittisia linjauksia siten, että varmistettaisiin paikallisuuden ja huoltovarmuuden toteutuminen päästökaupan ja verotuksen vaikuttaessa eri tavoin  polttoaineiden käytön kustannuksiin. Paikallisuus on tärkeää paitsi huoltovarmuuden myös aluetalouden ja ympäristö- ja ilmastotavoitteiden vuoksi. Tavoite paikallisuudesta ei ole ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa, sillä päästöjen siirtäminen laskennan  ja raportoinnin ulkopuolelle esimerkiksi Venäjälle ei tuota todellisia päästövähennyksiä eikä pienennä toiminnan hiiliriskiä. Aloitteessa mainittuihin paikallisiin energianlähteisiin sisältyvät myös maa- ja geolämpö, hukkalämmöt ja kaikenlainen energiatehokkuus, jotka työllistävät paikallisia ja ovat ympäristölle vähiten haitallisia.