Kolumni Rantapohja-lehdessä 5.3.2020.

Oulusta merikaupunki

Oulu on syntynyt Oulujoen suistoon ja Merikosken rannoille suistokaupungiksi. Suistoalueen edelleen kehittämiseksi hyväksyttiin viime vuonna Suistokaupunkivisio, jossa sovitellaan yhteen erilaisia intressejä suistoalueen kehittämiseksi. Suistokaupungin lisäksi Oulu haluaa olla myös merikaupunki, vaikka oikeaa merta ei ole näkynyt torin rannasta satoihin vuosiin.  Sitä varten on nyt käynnistetty Merikaupunki Oulu ‑tavoitesuunnitelman laatiminen.

Me Pohjois-Oulussa asuvat tunnemme merellisen Oulun Pateniemestä Iin rajalle asti. Vastaavasti Oulunsalossa merellisimpiä kohteita ovat Varjakka ja Riutunkari. Oulusta saadaankin merikaupunki vain kehittämällä koko pitkää rannikkoamme etelästä Liminganlahdelta pohjoiseen Räinänlahdelle.

Valitettavasti aikanaan Haukiputaan kunta ei pystynyt tai tahtonut kehittää kalasatamia Kellon Kiviniemessä ja Haukiputaan Martinniemessä. Uuden Oulun syntyessä Martinniemen satama oli jo käyttökelvottomassa kunnossa, ja myös Kiviniemessä tarvittaisiin mittavaa kunnostusta. Molempien satamien korjausvelat lasketaan miljoonissa euroissa. Merikaupunki Oulu ‑tavoitesuunnitelma ei vastaa akuuttiin tarpeeseen satamien kunnostamiseksi, koska rahaa se ei vielä lupaa. Pidemmälle katsottaessa se kuitenkin linjaa, mitä alueita lähdetään kehittämään ja mihin suuntaan. Kaikkiin merellisyyttä tukeviin toimiin ei edes tarvita rahaa. Esimerkiksi yksityisten ylläpitämien satamien tukeminen pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla ja mahdollisesti muuta tukea tarjoamalla lisäisi paitsi merellisyyttä, myös kannustaisi paikallisia yhteisöllisyyteen ja rannoista huolehtimiseen.

Merellisyys ei kuitenkaan ole pelkkiä satamia. Voisiko merellisiä näkymiä paremmin ylläpitää ja kehittää? Esimerkiksi Runtelin laavulta on erinomainen merinäköala. Saaristossamme on paljon suojelualueita, eikä kaikkia arvokkaita luontokohteita ole vielä suojeltu. Tulisiko suojelualueita laajentaa tai perustaa kokonaan uusia? Merellisyys on myös melontaa, uimarantoja, virkistyskalastusta, jäällä hiihtämistä ja paljon muuta. Osallistu sinäkin merikaupungin tekemiseen. Kysely on avoinna Oulun kaupungin verkkosivuilla 15.3.2020 asti. Kaupungin yleiskaavoituksessa ja yhdyskuntalautakunnassa tutustutaan kyselyn vastauksiin tarkasti ja tehdään juuri sellainen merikaupungin tavoitesuunnitelma, jonka oululaiset haluavat.

Esa Aalto
Kaupunginvaltuutettu (Vihreät)