Vantaan ei tule nostaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja!

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta saa tänään päätettäväkseen esityksen sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamisesta 27,5 prosentilla. Erilliskorotuksella tavoitellaan hallitusohjelman mukaisesti 150 miljoonan euron lisäystä maksukertymään. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kuitenkin kunnan harkintavaltaan. Esimerkiksi käynti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla maksaa tällä hetkellä 16,10