PUOLUESKOKOUSPUHEENI, 26.5.2013, ESPOO, DIPOLI.

http://www.hs.fi/politiikka/Vihre%C3%A4t+Olutta+siideri%C3%A4+ja+viini%C3%A4+saatava+ostaa+ravintoloista+kotiin/a1369531597747   PUOLUESKOKOUSPUHEENI, 26.5.2013, ESPOO, DIPOLI.   Hei vaan kaikille,   Näin eilisen illanvieton ja aloitteiden käsittelyn jälkeen on hyvä puhua alkoholista. Sosiaalialan ammattilaisena vien teidät pienelle mielikuvamatkalle Korsoon, lähiöön Pohjois-Vantaalla. Korsolaiset Pena ja Kale tykkäävät kovasti viinistä, oikeastaan kaikesta

Avioliitto kuuluu kaikille rakkauden kohteen sukupuolesta riippumatta (HS Mielipide 25.5.2013)

  Raa­ma­tun ker­to­muk­sen mu­kaan Ju­ma­la loi ih­mi­sen ku­vak­seen: mie­hek­si ja nai­sek­si, ei vain mie­hek­si tai nai­sek­si. Niin ih­mi­ses­tä tu­li ko­ko­nai­nen. Nyt kir­kol­la on kiu­saus sul­kea ul­ko­puo­lel­le se, min­kä Ju­ma­la on luo­nut. Avio­liit­to pe­rus­tuu rak­kau­del­le ei­kä su­ku­puo­lel­le. Kris­ti­kun­nal­ta ky­sy­tään roh­keut­ta as­tua