Vihreä ryhmäpuheenvuoroni kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.5.2018

Kaupunginvaltuusto käy parhaillaan lähetekeskustelua vuoden 2019 talousarviosta. Vihreiden ryhmäpuheessa Eve Rämö muistuttaa, että saadakseen asukkaat pysymään Vantaalla kaupungin on tarjottava palveluita ihan kaikenlaisille kuntalaisille. Palveluiden järjestämisessä on pidettävä kirkkaana mielessä väestönkasvu, ennaltaehkäisy, resurssiviisaus ja segregaation ehkäisy. Vihreiden ryhmäpuhe vuoden 2019 talousarvion lähetekeskustelussa

Opetuslautakunta 14.5.18

Maanantai-ilta vietettiin tänään yksilöasioiden jaoston ja opetuslautakunnan kokouksissa. Kokousputki alkoi yksilöasioiden jaoston kokouksella. Kokouksen sisällöt ovat salaiset, mutta tässä lyhyesti tämän toimielimen tarkoituksesta: Vihreiden esityksestä vuonna 2013 perustettiin opetuslautakunnan yksilöasioiden jaosto. Uudessa toimintamallissa olisi oppilaan määräaikainen erottaminen siirtynyt johtokunnilta takaisin