Mielipidekirjoitus yhdessä Kimmo Klemolan kanssa Etelä-Saimaassa 17.9.2019:
Toukokuun 2018 kokouksessaan Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta päätti äänin 8 –1 evätä Hiessillan asuinalueen vieressä tehtävän Höltänmäen taajamametsän maisematyöluvan eli käytännössä avohakkuun ja edellytti kaupungin selvittävän mahdollisuudet jatkuvan kasvatuksen periaattein tehtäviin hakkuisiin alueella. Päätöksen takana olivat kaikki puolueet vihreistä perussuomalaisiin.

Lempeämpien hakkuutapojen sijaan kaupunki alkoi valmistella maisematyölupien viemistä pois metsäsuunnitelmien toteuttamisen jarruksi muodostuneelta kaupunkikehityslautakunnalta. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto siirsikin tämän vuoden tammikuun kokouksessa metsien hakkuisiin liittyvien maisematyölupahakemusten käsittelyn kaupunkikehityslautakunnalta rakennuslupajaostolle. Perusteena oli ”parantaa prosessin toimivuutta”. Vihreät valtuutetut varoittivat, että rakennuslupajaoston rooliksi jää toimiminen kumileimasimena. Mikäli avohakkuut lähimetsissä täyttävät lain kirjaimen, niihin ei enää voi puuttua.

Kaupunki toi 10.9. rakennuslupajaoston kokoukseen lähes alkuperäisen Höltänmäen hakkuusuunnitelman sivuuttaen kaupunkikehityslautakunnan päätöksen ja tahdon täysin. Vihreän valtuustoryhmän pelko toteutui ja avohakkuuluvat lähimetsiin saadaan vastaisuudessa sujuvasti rakennuslupajaostosta. Arvatenkin Höltänmäen avohakkuusta ei jaostossa edes keskusteltu, koska valtaa muuttaa hakkuusuunnitelmaa ei enää ole.

Vasta viimeisten parin vuoden aikana tietoisuus metsien jatkuvan kasvatuksen mahdollisuudesta avohakkuun ja alaharvennuksen vaihtoehtona on lisääntynyt. Lappeenrannan kaupungin omistamien metsien metsäsuunnitelmat on tehty suurina kokonaisuuksina jopa monta vaalikautta sitten. Käytännössä hakkuiden järkevyyteen ja hakkuutapoihin pystyttiin kaupunkikehityslautakunnassa puuttumaan vasta, kun kaupunki haki hakkuille maisematyölupaa. Kaupungin virkamiehillä on nyt käytännössä yksin vastuu lähimetsistämme, kun luottamushenkilöiltä vietiin päätäntävalta.