Mielipidekirjoitukseni Etelä-Saimaassa 20.8.2019

Viime päivinä on uutisoitu perheistä, jotka ovat siirtäneet lapsensa pois Pontuksen koulusta, koska lapsen oppiminen on heikentynyt.

Samoista syistä tapahtuneita vaihtoja on saamani palautteen mukaan ollut myös muutamasta muusta niin sanotusta edelläkävijäkoulusta. Perheiden huoli lasten tilanteesta on suurta, ja tilanne on otettava vakavasti

Mikään opetusmenetelmä, vanha tai uusi, ei saa olla itsetarkoitus, vaan tärkeintä ovat lasten oppiminen ja hyvinvointi. Tilanteessa, jossa kouluihin on ajettu aivan uudenlaisia toimintatapoja ja kirjo niiden soveltamistavoissa on suurta, on seurattava erityisen tarkasti ja objektiivisesti kuinka ne vaikuttavat lasten oppimistuloksiin ja hyvinvointiin, ja reagoitava aktiivisesti palautteeseen ja mahdollisiin ongelmiin.

Jotta arviot erilaisten opetusmenetelmien toimivuudesta perustuvat faktoihin, kaupungin on käytettävä kaikille kouluille yhteisiä oppimistulosten ja hyvinvoinnin mittareita. Pelkkä mittareiden keskiarvojen seuraaminen ei vielä riitä, sillä mahdollinen oppimisen eriytyminen jää silloin huomaamatta. Tällaista analyysiä en kuitenkaan ole nähnyt peruskoulujen osalta missään.

Oppimistuloksia tunnutaan seurattavan yleisestikin varsin vähän. Ainoat kattavat ja yhtenäiset seurantatiedot näyttävät olevan ylioppilaskirjoituksien tulokset. Helsingin Sanomien mukaan tämän kevään kirjoitusten huonoimman arvosanan, improbatur, prosentuaalinen osuus oli Etelä-Karjalan maakunnassa 6,5 prosenttia, suurempi kuin missään muussa Manner-Suomen 17 maakunnassa (3,1 – 5,7%). Mistä tämä huolestuttava tulos johtuu? Onko maakunnan eri lukioiden välisissä tuloksissa eroa, ja jos on niin miksi?

Lappeenrannan on tarjottava opetusta, joka antaa kaikille lapsille hyvät eväät jatkaa eteenpäin. Lähikoulujen pitää tarjota kaikenlaisille oppijoille ja temperamenteille sopivaa opetusta. Jokainen koulunvaihto opetuksen laatuun liittyvistä syistä on liikaa. Edelläkävijyys koulutuksen uudistamisessa vaatii parikseen edelläkävijyyttä palautteen vastaanottamisessa ja oppimistulosten seuraamisessa.