Virkistysmetsä on arvokkain pystyssä

Biotaloushuuma kannustaa hakkaamaan maamme metsiä enemmän kuin koskaan.Hakkuut nähdään kestäviksi kunhan metsä tuottaa enemmän puuta kuin sieltä pois hakataan. Metsäluontomme voi kuitenkin jo nyt huonosti. Tuhannet metsälajit ovat hätää kärsimässä sopivien elinalueiden kadottua. Varsinkin vanhoista metsistä ja lahopuusta on pulaa.

Nykyiset hakkuutavoitteet eivät ymmärrä yli satavuotiaita metsiä, koska näiden kasvu ei tuo riittävää vuosituottoa. Luonnon kannalta tällaiset metsät alkavat vasta lähestyä parasta aikuisuuttaan. Vanhoja
monimuotoisia metsiä saamme lisää vain jos annamme edes osan nykymetsistä ikääntyä rauhassa.

Luonnoltaan arvokkaassa metsässä viihtyy myös ihminen. Suojelualueet ja kansallispuistot ovat suosittuja virkistysmetsiä. Kaupunkimetsät tarjoavat tasapuolisen väylän kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseen. Niitä pitäisi hoitaa nimenomaan virkistys- ja luontonäkökulmasta. Silti saamme jatkuvasti vihaisia tai surullisia yhteydenottoja, kun lähimetsässä moto on tehnyt täystuhoa.

Lappeenrannassa virallisiin suojeluohjelmiin ei juuri ole löytynyt sopivia metsiä. Jo tämän pitäisi herättää päättäjät: Missä oikeat metsämme ovat? Uus-Lavolassa ja Rauha-Tiurun alueella on kuitenkin varttumassa luontoarvoiltaan ja ikärakenteeltaan hyviä metsiä. Mutta annetaanko niillekään mahdollisuutta?

Teimme aloitteen, että kaupunki suojelisi tulevaisuuden luontoarvoalueilta sata hehtaaria metsää satavuotiaalle Suomelle. Kerroimme hyvistä vaihtoehdoista yli 200 hehtaarin edestä. Kaupunki ei
valmiiseen pakettiin tarttunut: uusia suojelualueita löydettiin lähinnä saarista ja vain 41 hehtaaria. Suomi ei kuitenkaan täytä 41 vuotta vuonna 2017.

Onko todellakin niin, ettei kaupungin 3600 metsähehtaarista löydy sadan hehtaarin edestä metsiä, joissa voisi tunnustaa muitakin kuin talousmetsän arvoja? Talousmetsät eivät kaupungilta lopu juhlavuoden jälkeenkään.

Kimmo Saarinen, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-
Karjala ry
Virpi Junttila, kaupunginvaltuutettu (vihr.)