Kirjoitukseni Rantapohjassa 19.10.2023

Kuten mediastakin olemme saaneet lukea, hyvinvointialueet ovat joutuneet hyvin hankalaan tilanteeseen. Pohjois-Pohjanmaan Pohteella taloustilanne on valtakunnan kolmanneksi paras, mutta silti erittäin huono.

Syy ei ole hyvinvointialueuudistuksessa eikä hyvinvointialueiden hallinnossa ja päättäjissä. Päinvastoin uudistus on tehty liian myöhään suhteessa palvelutarpeisiin ja valtion taloustilanteeseen. Jos uudistus olisi jäänyt tekemättä, samat talousongelmat kaatuisivat nyt kuntien syliin.

Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta määrittelee, että hyvinvointialueiden rahoitus on valtion päätettävissä rahoitusmallin mukaisesti. Pohteen kohdalla tämä tarkoittaa, että ensi vuodelle rahoitus kasvaa noin prosentin verran, kun vastaavasti kustannusten kasvu on 5–6 %. Euroina talouden sopeutustarve on noin 146 miljoonaa.

Joiltakin hyvinvointialueilta on kuulunut kapinointia rahoitusvajetta vastaan. Ne ovat esittäneet, etteivät yritäkään tasapainottaa talouttaan, vaan tekevät lainvastaisesti alijäämää pitääkseen palvelut ennallaan.

Meillä Pohteella tämä ei ole vaihtoehto. Tarvitsemme nimittäin lähes 300 miljoonaa euroa lainaa välttämättömiin investointeihin kuten uuden sairaalan käyttöönottoon. Lainaa taas emme saa ottaa ellemme pysy lain määrittelemässä talousraamissa. Sekään ei olisi auttanut, jos olisimme jättäneet uuden sairaalan tekemättä. Vanhan OYS:in peruskorjaus ja käytön jatkaminen olisi tullut vielä kalliimmaksi. Niinpä talouden nopea tasapainottaminen on välttämätöntä eikä siihen ole muita keinoja kuin palveluiden leikkaaminen.

Me Pohteen päättäjät olemme pakotettuja tekemään ennennäkemättömän kovia säästötoimia ihmisten palveluihin. Säästöt tulevat näkymään ja tuntumaan kaikkien meidän käyttämissämme palveluissa.

Rantapohjan alueellakin joudutaan vähintään karsimaan palveluita ja mahdollisesti jopa sulkemaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että pelastustoimen yksiköitä. Ketään ei kuitenkaan jätetä hoitamatta eikä yhtään tulipaloa jää sammuttamatta. Kuitenkin jatkossa osa palveluista täytyy hakea kauempaa tai palvelun saamista joutuu odottamaan pidempään.

Tunnistamme, että vaikutukset tuntuvat erityisesti harvaan asutuilla alueilla, joilla palvelut ovat muutoinkin kaukana eikä joukkoliikennettä ole. Säästöt kohdistuvat silti myös isoihin ja ruuhkaisimpiin terveysasemiin, joissa hoitoon pääsy voi olla entistäkin hankalampaa.

Näissä säästötalkoissa voittajia ei ole. Myöskään poliittiset päättäjät eivät voita, sillä poliittisten ryhmien rahoitustakin joudutaan leikkaamaan. Hallintoa ehdimme jo keventää siinä määrin, että siitä ei voida enää paljoa säästää.

Lopuksi toivonkin teiltä hyvät ihmiset ymmärrystä ja työrauhaa Pohteen henkilöstölle ja päättäjille. Aidosti pyrimme järjestämään niin hyvin saavutettavat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen kuin käytettävissä olevalla rahoituksella ja henkilöstöllä on mahdollista.

Esa Aalto, aluehallituksen jäsen, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, Vihreät