29.06.2023 00:00

Me päättäjät olemme jääneet kesälomalle tai ainakin kesätauolle kaupungin luottamustoimista. Alkuvuoden aikana jouduttiin tekemään monia vaikeita päätöksiä kaupungin talouden tasapainottamiseksi, ja toisaalta päätettiin myös merkittävistä investoinneista. Lopulta nämä ovat kuitenkin arvovalintoja.

Poliittisen enemmistön päätöksellä säästökohteiksi joutuivat muun muassa Oulun joukkoliikenne, kaupungin omistama metsäomaisuus, katurakentaminen ja kunnossapito.

Joukkoliikennepäällikkö esitti joukkoliikenteen palvelutason parantamista Haukiputaalla, Jäälissä ja Oulunsalossa siten, että yhteydet olisivat tulleet sujuviksi sekä Linnanmaalle että Oulun keskustaan vuoden ympäri ja viikon jokaisena päivänä. Esityksessä myös muita bussilinjoja olisi parannettu merkittävästi. Säästöä saatiin puolitoista miljoonaa euroa vuodessa siten, että muutamat toteutuvat lisävuorot kohdistuvat Oulun kaupunkialueelle. Rantapohjan alueella Ii päätti parhaasta palvelutasosta, mutta muualla on pärjättävä toistaiseksi nykyisellä joukkoliikenteen palvelutasolla.

Oulun metsäomaisuudesta saatava vuotuinen hakkuutulo on ollut puolen miljoonan luokkaa. Virkistyskäytön, luonnonsuojelun ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta hakkuita olisi ollut hyvä vähentää. Äänestyksen jälkeen päätökseksi tuli, että metsistämme tavoitellaan entistä isompia hakkuutuloja. Jo muutaman sadan tuhannen vähennys hakkuutuloihin olisi tarkoittanut pelkästään hiilinieluihin miljoonien eurojen arvoista lisäystä.

Infra-liikelaitos on hoitanut Oulussa katurakentamista ja kunnossapitoa. Kantakaupungin alue on ollut pääsääntöisesti Infralla ja väljemmin rakennetut alueet yrittäjien hoidossa. Kaupunginvaltuustossa käytiin tiukka äänestys, jonka päätteeksi kaikki kaupungin oma toiminta myydään ja urakat tilataan jatkossa yksityisiltä. Säästö saadaan laatua ja työntekijöiden oikeuksia heikentämällä.

Kaupunkimme katuverkon korjausvelka on vähintään kymmeniä miljoonia euroja. Katujen perusparannuksiin esitetty miljoonan euron lisäys ensi vuodelle oli karsittu pois kaupunginhallituksen hyväksymästä talousarvion suunnitteluohjeesta, vaikka miljoona ei olisi riittänyt kattamaan edes kasvaneita kustannuksia. Jatkossa katuja korjataan siis yhä vähemmän ja korjausvelka kasvaa entisestään.

Kouluverkosta en tässä kirjoita ollenkaan. Koulut ovat kuitenkin muutoinkin tiukoilla, sillä ihan kaikkien koulujen toiminnasta haetaan jatkuvasti säästöjä.

Säästöjä tarvittiin, jotta olisi varaa investoida. Hartaanselän yli rakennetaan asuntomessuja varten 10 miljoonan euron silta koristeeksi. Liikenteellisesti sitä ei kukaan tarvitse. Yksityistä sijoittajavetoista jalkapallostadionhanketta Heinäpäässä tuetaan 4,2 miljoonalla eurolla. Isoimpana päätöksenä kaupunginvaltuusto päätti 50 miljoonan euron sijoituksesta uuteen elämysareenaan. Yhteistä kaikille näille on, että niillä pyritään lisäämään Oulun kaupunkikeskustan elinvoimaa. Omasta mielestäni tärkeintä elinvoimaa ovat kuitenkin jokaisen oululaisen tarvitsemat peruspalvelut. Niiden ylläpidon ja kehittämisen pitäisi olla verorahojemme käytön ensisijainen kohde.

Esa Aalto

kaupunginvaltuutettu, Vihreät