Jätin alla olevan valtuustoaloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.6.2023.

Säästetään terveet puut, ei lähimetsien hakkuita lintujen pesimäaikana

Kuntalaiset ovat olleet huolestuneita terveiden isojen puiden kaatamisesta kaupungin ja sen tytäryhtiöiden hallinnassa olevilta tonteilta ja lähimetsistä sekä lähimetsien harventamisesta lintujen pesimäaikana.

Esitämme, että vanhojen järeiden puiden ja muiden merkittävien puiden kaatamista vältettäisiin, jos puut ovat terveitä. Tällaisten lähiympäristölle merkittävien puiden kaatamisesta tulisi aina käydä keskustelu taloyhtiössä tai puistoalueen tapauksessa kyseistä puistoaluetta käyttävien kaupunkilaisten kanssa, mikäli toimenpide ei ole hyväksytyn katusuunnitelman mukainen. Puita ei tule kaataa yksittäisten ihmisten toiveiden perusteella, jos kyseisellä puustolla on vaikutusta myös muiden ihmisten viihtyvyyteen tai maisemaan.

Kaupungin metsänhoitolinjausten mukaisesti rehevien metsien hakkuita vältetään lintujen pesimäaikana. Käytännössä kuitenkin pihoja ympäröivissä lähimetsissä pesii aina runsaasti lintuja, vaikka metsä ei olisikaan erityisen rehevä. Lähimetsien harvennushakkuut lintujen pesimäaikaan aiheuttavat huolta monien kaupunkilaisten keskuudessa, sillä alkukesällä tehtävissä hakkuissa tuhoutuu aina lintujen pesiä ja kuolee poikasia. Esitämme metsienhoitosuunnitelman tulkinnan tarkentamista siten, että lähimetsien harvennuksia ei tehdä touko-elokuun aikana.