Valtuustoaloite jätetty 31.10.2022 kaupunginvaltuuston kokouksessa

Arvioidaan lapsivaikutukset, voisiko paikallisliikenteessä matkustus olla maksutonta lastenvaunuilla liikkuville koko kaupungin alueella 

Esitämme tehtäväksi lapsivaikutusten arvioinnin sekä laskelman joukkoliikenteen lisäkustannuksista, jotta mahdollisesta maksuttomien matkojen laajentamisesta voidaan tehdä päätös. Arviointi voidaan tehdä lapsivaikutusten arvioinnin valtuustoseminaarin esimerkissä kuvatun mukaisesti. 

Kaupungin joukkoliikenteen linja-autoissa lastenvaunujen ja –rattaiden kanssa kulkevat pääsevät matkustamaan maksuttomasti joukkoliikenteen vyöhykkeiden A ja B sisäisillä matkoilla. Tämä on todettu kuntalaiskyselyissä tärkeäksi toimintatavaksi. Linjausta on perusteltu mm. turvallisuudella, koska lasta ei voi jättää vaunuihin tai rattaisiin linja-auton keskiosaan siksi aikaa, kun aikuinen käy maksamassa matkansa linja-auton etuosassa. 

Mikäli lastenvaunujen kanssa matkustava ylittää A- ja B-vyöhykkeiden rajan, tulee lippu maksaa. Kaikilla muilla vyöhykkeillä lasten vaunujen kanssa matkustavan tulee maksaa oma matkansa. Kuntalaiskyselyissä on tullut esille, että julkisen liikenteen maksullisuus ei mahdollista perheiden tasavertaista pääsyä palveluihin esim. neuvolaan, varhaiskasvatuspalveluihin, harrastuksiin tai lääkäriin. On esitetty, että lastenvaunujen tai -rattaiden kanssa matkustavat saisivat matkustaa maksutta kaikilla kaupungin alueen joukkoliikennevyöhykkeillä myös vyöhykerajat ylitettäessä. 

Selvityksen sekä perustelujen tueksi on tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointi sovitun lapsivaikutuksen arviointiprosessin mukaisesti. 

Vastaus aloitteeseen, Joukkoliikennejaosto 22.3.2023:

Oulun seudun joukkoliikenteessä toteutetaan vuoden 2023 aikana matkustusvyöhykkeitä, lipputyyppejä ja lipun hintoja koskeva tutkimus, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää hinnoitteluja sekä alennusperusteita. Lastenvaunujen kanssa matkustavien matkustusoikeus otetaan tarkasteluun saman tutkimuksen yhteydessä. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan vuoden 2024 alussa