Maanantaina kokoonnuimme laajassa seurantaryhmässä vahvistamaan väliaikaisen valmistelutoimielimen ja suppean seurantaryhmän linjauksia hyvinvointialueen jatkovalmistelun pohjaksi. Kokouksen alkupuolella tilallani oli Susa Vikeväkorva, sillä itse olin vielä maakuntahallituksen kokouksessa. Kun pääsin maakuntahallituksesta, Susa joutui vastaavasti siirtymään kaupunginhallituksen kokoukseen, joten jatkoin itse laajan seurantaryhmän loppuun. Tärkeintä on, että meillä Vihreilläkin on täysi edustus paikalla koko kokouksen ajan. Olemme Susan kanssa molemmat ehdolla myös aluevaltuustoon. Kokousaikoja olisi tarpeen järjestellä siten, että maakuntahallinnon, aluehallinnon ja kaupunkien kokoukset eivät lähtökohtaisesti olisi päällekkäin. Meitä on kuitenkin kaikissa puolueissa useampia henkilöitä, jotka olemme useammassa eri luottamustoimessa. Liika vallan keskittyminen samoille henkilöille ei tietenkään ole hyväksi, mutta toisaalta tiedon kulun ja osaamisen ja kokemuksen jakautumisen vuoksi on hyvä, että päättäjät istuvat ristiin erilaisissa hallituksissa ja valtuustoissa ja osa eduskunnassakin.

Laajan seurantaryhmän kokoustiedote löytyy täältä.

Sen verran on ehtinyt jo tulla päivitystä tiedotteeseen, että olemme saaneet 9 900 205,00 euron rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman –mukaiseen kehittämishankkeeseen.

Sen sijaan emme saaneet riittävää rahoitusta ICT-muutoskustannuksiin. Siltä osin Pohjois-Pohjanmaan tilanne on jopa vielä huonompi kuin esim. Kanta-Hämeen tiedotteessa on kuvattu. Ellei muutosrahoituksen riittävyyttä saada korjattua, joudutaan hyvinvointialueen aloittaessa todella hankalaan tilanteeseen, kun käytössämme ei ole toimivia yhtenäisiä tietojärjestelmiä. Kuten Kanta-Hämeen tiedotteessakin todetaan, rahan puutteessa tehtävät väliaikaisratkaisut hankaloittavat toimintaa, lisäävät kustannuksia ja pahimmassa tapauksessa saattavat vaarantaa potilas- ja asiakasturvallisuuden. Valitettavasti me hyvinvointialueen valmistelua seuraavat tai edes tulevat aluevaltuutetut eivät pysty tilannetta korjaamaan, sillä kaikki muutosrahoitus tulee valtiolta sen suuruisena, mitä ministeriöissä ja valtioneuvostossa päätetään.