Sain positiivisen vastauksen valtuustoaloitteeseeni:
Mielenkiinnolla odotan k.o. koulutustilaisuutta.

Valmistelijat: Ympäristöjohtaja Leena Tuuri ja hallintojohtaja Ari Heikkinen


Kaupunginvaltuutetut (vihr.) Esa Aalto, Susa Vikeväkorva, Salla Kangas, Paula Himanen,
Hilkka Haaga, Heikki Kontturi ja Henna Määttä (vihr.) ovat jättäneet 31.3.2021
valtuustoaloitteen, jossa esitetään koulutusta päättäjille ja viranhaltijoille koulutusta
luonnon monimuotoisuudesta ja ekologisesta kompensaatiosta.
Vastaus:
Aloite on kannatettava. Oulun kaupungin keskitetty koulutus ja konsernihallinto
suunnittelevat yhdessä koulutuksen viranhaltijoille ja päättäjille.
Aloitteen mukaan Oulun kaupungin viranhaltijoiden ja päättäjien tietämystä luonnon
monimuotoisuudesta ja ekologisesta kompensaatiosta voisi parantaa.
Koulutuksen keskeiseksi sisällöksi esitetään seuraavia aiheita:
– Luonnon monimuotoisuuden tila, kehitys ja merkitys Suomessa ja Oulun seudulla
– Ekologiset kompensaatiot nykyisessä lainsäädännössä ja hallituksen esityksessä
uudeksi luonnonsuojelu laiksi
– Vapaaehtoisten ekologisen kompensaatioiden käyttö ja mahdollisuudet yrityksissä
ja kunnissa
– Voiko Oulun kaupunki käyttää ekologista kompensaatiota luonnon
monimuotoisuuden suojelussa
Luennoitsijoiksi ehdotetaan Suomen ympäristökeskuksen Ja Jyväskylän yliopiston bio- ja
ympäristötieteiden laitoksen asiantuntijoita. Koulutus tulisi järjestää viimeistään tulevan
valtuustokauden alussa.
Oulun kaupungin hallintosäännön 114 § mukaan valtuustoaloitteeseen antaa vastauksen
se toimielin, jonka tehtäviin hallintosäännön tai lainsäädännön perusteella asian käsittely
kuuluu. Jos aloitteessa on kysymys sellaisesta asiasta, joka on jo valmistelussa tai
aloitteessa esitetyt toimet eivät vaadi merkittäviä taloudellisia panostuksia, voi
aloitteeseen antaa vastauksen sähköpostilla hallintokunnan johtaja.
Ystävällisin terveisin
Leena Tuuri, ympäristöjohtaja
YYP/Oulun seudun ympäristötoimi- liikelaitos
Oulun kaupunki