Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma oli 8.6.21 hyväksyttävänä yhdyskuntalautakunnassa. Mielestäni suunnitelma oli hyvin ja perusteellisesti laadittu ja olisi ollut hyväksyttävissä sellaisenaan. Suunnitelma on laadittu EU:n SUMP-konseptia soveltaen ja siihen on saatu Traficomin
liikkumisenohjauksen valtionavustusta vuoden 2020 hankehaussa.

Yllättäen suunnitelmassa seuraava lause ei kelvannutkaan kaikille ja sitä esitettiin poistettavaksi:

”Maaseutumaisten alueiden uusi asutus keskitetään pääosin kyläkeskusten yhteyteen. Uusi asutus sijoitetaan pääosin siten, että päivittäiset palvelut (kauppa, päiväkoti, koulu) ovat saavutettavissa kävellen ja pyörällä.”

koska kyseisen lauseen epäiltiin vaikeuttavan kylien ja haja-asutusalueiden kehittymistä.

En ymmärrä tätä ajatustapaa ollenkaan. Kyseinen linjaus asutuksen keskittämisestä on lainvoimaisen Uuden Oulun yleiskaavan ja Oulun kaupunkistrategian mukainen eikä se kaupunkiliikkumisen suunnitelmalla miksikään muutu. Vanhoille rakennuspaikoille saa jatkossakin rakentaa korvaavaa rakentamista ja metsä- ja maaseutuelinkeinoiksi luettava yritystoiminta ja siihen liittyvä rakentaminen ja asuminen sallitaan soveltuvilla paikoilla kyläkeskuksista riippumatta. Uuden asuinrakentamisen keskittäminen kyläkeskuksiin tukee kylien palveluiden kuten koulujen säilymistä ja mahdollistaa joukkoliikenteen kehittämisen. Nähdäkseni päätösesitys olisi kaikkien etu, myös kaikkien kylien ja haja-asutusalueiden etu. Kylien palveluita pitäisi saada vahvistettua ja kehitettyä, jotta saataisiin enemmän kysyntää tonteille ja asunnoille ja siten elinvoimaa säilymään. Nykyajan nuoret perheet ovat aika vaativia, mistä johtuen kysyntä keskittyy liian vahvasti muutamille kasvualueille, mikä taas aiheuttaa suuret kustannukset kaupungille. Pitäisi saada asuntokysyntää paremmin hajautettua kaikille kylille.

Koska noiden lauseiden poistamisesta tai sisällyttämisestä ei päästy yksimielisyyteen, jätettiin kestävän liikkumisen suunnitelma kahdeksi viikoksi pöydälle. Vaalien jälkeen varmaan löydämme koko lautakunnalle sopivan tekstimuotoilun. Voisin esittää alkuperäisen tilalle vaikka tällaista:

”Maaseutumaisten alueiden uusi asutus keskitetään pääosin kyläkeskusten yhteyteen. Uusi asutus sijoitetaan yleiskaavan mukaisesti pääosin siten, että keskeiset palvelut (esim. koulu tai joukkoliikenne) ovat saavutettavissa kävellen ja pyörällä.”

Näin ei kuulostaisi siltä, että uuden asutuksen kaavoittamista voitaisiin rajata pois sellaisilta kyliltä, joilla ei enää ole kauppaa tai päiväkotia, mutta kuitenkin koulu ja/tai joukkoliikenne toimivat. Korostettaisiin myös sitä, että asutuksen sijoittaminen on yleiskaavassa päätettävä asia eikä sitä muuteta tällä kestävän liikkumisen suunnitelmalla.

Koulut liittyvät kestävän liikkumisen suunnitelmaan siten, että kylille pitäisi rakentaa riittävät pyörätiet vilkkaimpien teiden varteen lasten koulumatkojen turvaamiseksi. Joukkoliikenne kannattaa myös mainita tässä yhteydessä, sillä se on keskeinen kestävän liikkumisen elementti myös haja-asutusalueella ja kylillä. Sopiva asutuksen keskittäminen mahdollistaa myös riittävän käyttäjämäärän joukkoliikenteelle ja siten toimivan palvelutarjonnan.

Kaikkiaan olen vahvasti sitä mieltä, että kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman on koskettava koko Oulua aivan reunoja myöten. Kaikki olemme samaa kaupunkia. Ketään ei saa unohtaa eikä reunimmaisiakaan oululaisia saa jättää vaille mahdollisuutta kestävään liikkumiseen esimerkiksi turvallisesti kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Edellä mainittuja lauseita ei siksi saa kokonaan poistaa, mutta pientä säätöä voidaan tehdä yksimielisyyden saavuttamiseksi.