Aika vähän on tullut kirjoiteltua Sote-asioista, vaikka olen Pohjois-Pohjanmaan Sote-uudistuksen laajan poliittisen ohjausryhmän 3. varapuheenjohtaja ja osallistun myös suppean poliittisen ohjausryhmän kokouksiin. Korjataanpa tilannetta nyt tässä muutaman tekstikappaleen verran.

Edellinen suppean ohjausryhmän kokous oli 28.5., jossa saimme hankejohtaja Jouko Luukkoselta hyvän tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelusta totesimme työvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavaa:

Hyvinvointialueen valmisteluun varautumiseen liittyvä uusi kuntien edustajien neuvottelu pidettiin 30.4.2021 ja suppea poliittinen ohjausryhmä hyväksyi uuden kuntakirjeen heti neuvottelun jälkeen. Kuntakirje on parhaillaan kuntien, sote-organisaatioiden ja pelastuslaitosten käsittelyssä.

Tämä tarkoittaa, että kaikkien maakuntamme kuntien ja pelastuslaitosten on hyväksyttävä mm. väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano ennen, kuin uuden soteorganisaation valmistelua voidaan toden teolla aloittaa. Ensimmäisellä kierroksella yhteisymmärrystä ei saavutettu, mutta nyt näyttää paremmalta.

Saimme myös laajemman ICT-valmistelun tilannekatsauksen. Merkittiin asian eteneminen tiedoksi. Samalla suppea poliittinen ohjausryhmä totesi, että seuraavaan 1.6. pidettävään ohjausryhmän
kokoukseen valmistellaan ehdotus väliaikaishallinnon työn käynnistämisestä ja väliaikaisen
valmistelutoimielimen jäsenten työnjaosta.

Lopuksi vielä projektipäällikkö Anu Vuorinen esitteli sote-palvelustrategiatyön väliraportointia ja etenemistä. Tämäkin asia etenee aikataulussa.

Kaiken kaikkiaan tämä Sote-uudistus näyttäisi etenevän suunnitellusti sekä Eduskunnassa että paikallisessa valmistelussa. Etenkin meillä ohjausryhmissä on erittäin hyvä yhteishenki ja asioita viedään eteenpäin usein täydessä yhteisymmärryksessä. Hankejohtaja ja muut valmistelevat viranhaltijat ovat huippuammattilaisia ja tekevät erittäin hyvää työtä. Harvoin siihen on meillä poliitikoilla paljoakaan lisättävää. Sote-asiat eivät ole omaa erityisosaamisaluettani koulutukseni puolesta eivätkä oikein muutoinkaan. Tehtäväni ja roolini ohjausryhmissä onkin lähinnä pysyä tilanteen tasalla hankkeen etenemisestä, jakaa saamaani tietoa eteenpäin muille, ja varmistaa osaltani valmistelun eteneminen demokratian pelisääntöjen hengessä. Maakuntamme on laaja eikä maakuntavaaleja ole vielä pidetty, joten valmistelun poliittinen ohjaus on meidän siihen valtuutettujen kuntapäättäjien tehtävänä.

Lisätietoa Sote-uudistuksesta hankkeen nettisivuilta.