Yhdyskuntalautakunnan kokouksissa 11. ja 18.5.2021 käsittelimme lausuntoamme konsernihallinnon esityksestä Oulun kaupungin omistajapoliittisiksi linjauksiksi. Emme olleet tyytyväisiä linjaukseen, jonka mukaisesti kaupungin omaa infrarakentamisen yksikköä Oulun Infra -liikelaitoksessa supistettaisiin ja se ajettaisiin käytännössä kokonaan alas. Esityksen perusteluna oli, että maanrakennuspalveluita saa niin hyvin markkinoilta. Jo nyt markkinoilta hankitaan 80 % maanrakannuksesta suoraan ja myös Oulun Infran urakoissa käytetään pääosin ulkopuolisia aliurakoitsijoita. Kaupungin omistuksessa ei ole esimerkiksi yhtään kaivinkonetta. Tästä ei paljoa enää voisi toimintaa supistaa. Kuitenkin jonkinlainen osaaminen tälläkin alalla on strategisesti järkevää säilyttää myös kaupungilla itsellään. Sitä paitsi on sellaisia työmaita, joilla oman työvoiman käyttäminen on edullisempaa ja joustavampaa. Esimerkiksi töiden suunnittelua ja tilaamista voitaisiin kehittää yhdessä työn suorittajien kanssa, jos yhteistyö saataisiin paremmin toiminmaan. Nykyinen tilaaja-tuottajamalli ei ole tässäkään suhteessa optimaalinen. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tilaavat työt ja Oulun Infra toteuttaa. Voisi olla järkevää siirtyä vastaavaan virastomalliin, mitä useimmissa muissa kaupungeissa on käytössä. Tällöin erillistä Infraliikelaitosta ei olisi, vaan suurin osa töistä tilattaisiin markkinoilta kuten nytkin ja pieneltä osin käytettäisiin viraston omaa työvoimaa ilman erillistä tilaus- ja tuotantobyrokratiaa. Kaikkien alan osaajien ollessa samassa virastossa saman johdon alaisuudessa voitaisiin myös käyttää työntekijöiden osaamista joustavammin ja johtajien määrää voitaisiin vähentää. Potentiaali kustannussäästöihin olisi paljon merkittävämpi, useita miljoonia euroja vuodessa, kuin mitä pelkällä suoralla oman toiminnan lakkauttamisella ja kaiken yksityistämisellä.

Niinpä päätimme yksimielisesti poistaa viranhaltijoiden esittelemästä lausunnosta maanrakennuspalveluiden alasajoa esittäneen kappaleen ja korvasimme sen tällä tekstillä:

”Oulun Infra -liikelaitoksen kunnossapidon ja ympäristöpalveluiden
kehittämistä jatketaan nykyisen vuoden 2020 alusta alkaneen
toimintamallin pohjalta, joka perustuu kaupunginhallituksen
päätökseen 27.5.2019 ja sitä edeltävään laajaan selvitykseen.
Yhdyskuntalautakunta esittää selvityksen tekemistä mittaus- ja
geotekniikkapalveluiden tuotantomallista sekä Infra-liikelaitoksen
tulevasta organisaatiomallista.”

Toisena asiana huomasin omistajapoliittisista linjauksista, että ympäristövastuullisuutta käsitelleessä osiossa ei ollut lainkaan mainintaa luonnon monimuotoisuudesta. Tästäkin pääsimme nopeasti lautakunnassa ja myös viranhaltijoiden kanssa yksimielisyyteen. Lausuntoon lisättiinkin seuraava teksti:

”Omistajapoliittiseen ohjelmaan on hyvin kuvattu yhteiskuntavastuut raportin sivulla 23 kuvioon 5. Ympäristövastuiden osalta olisi perusteltua lisätä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Tämä tavoite on asetettu ympäristöohjelmassa ja sen toteuttaminen koskee niin peruskaupunkia, liikelaitoksia kuin yhtiöitä.”

Onkin ollut aivan mahtaavaa istua 4 vuotta yhdyskuntalautakunnassa vaikuttamassa asioihin yhdessä osaavien viranhaltijoiden jo motivoituneiden luottamushenkilöiden kanssa. Kuten tässäkin, lähes kaikissa isoimmissa asioissa on asiallisen ja monipuolisen keskustelun jälkeen löydetty yksimielisyys ja uskoakseni päädytty kaupungin ja oululaisten kannalta parhaaseen lopputulokseen. Toivottavasti vaalien jälkeen valittava uusi yhdyskuntalautakunta jatkaa samalla hyvällä yhteistyö- ja asialinjalla.