Hyväksyimme yhdyskuntalautakunnassa yksimielisesti Merikaupunki Oulu tavoitesuunnitelman 27.4.2021. Suunnitelmassa linjataan, miten merellisyys näkyy Oulussa ja se ulottuu vuoteen 2040. Luonnosvaiheen jälkeen saatiin runsaasti hyvää palautetta, jonka perusteella lopullinen versio on työstetty. Mm. Kellon suuralueen asukasyhdistys, Suomen Luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys esittivät mielipiteensä, jotka voitiin huomioda lopullisessa suunnitelmassa lähes sellaisinaan. Voit katsoa mielipiteet edellä olevista linkeistä.

Mielestäni tavoitesuunnitelman tärkeimpiä tavoitteita ovat:
-Venesatamien, kalastuksen ja merellisen matkailun kehittäminen niin Oulun Toppilassa kuin myös pienemmissä merenrannan kylissä kuten Varjakassa, Kiviniemessä ja Martinniemessä,
-Merellisen luontomatkailuverkoston toteuttaminen ja lintutornien rakentaminen
-Ehkä tärkeimpänä merellisten luontoarvojen tunnistaminen, niiden turvaaminen ja luonnontilan ja monimuotoisuuden parantaminen.

Seuraavaksi on tarpeen tehdä tavoitteiden toteutussuunnitelma ja varata riittävä rahoitus sen toteuttamiseen. Merellisyys on yksi tärkeimmistä voimavaroistamme. Se kannattaa hyödyntää.