Lisäys 21.5.2021. Aloitteeseen vastattiin 18.5. siten, että esitetyt näkökulmat ovat kannatettavia, ja niitä pyritään huomioimaan jatkossa maaseutuelinkeinojen kehittämisrahaa jaettaessa.

29.3.2021 jätetty valtuustoaloite 

Oulun kaupungin jakamaa maaseutuelinkeinojen kehittämisrahaa on viime vuonna jäänyt jonkin verran käyttämättä. Rahan jakoperusteet ovat pysyneet samoina vuosia. Esitämme, että maaseutuelinkeinojen kehittämisrahaa voitaisiin jatkossa jakaa myös seuraaviin ympäristövaikutuksiltaan positiivisiin kohteisiin. Muutoinkin tulisi harkita, miten tällä kehittämisrahalla voitaisiin vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia ja toisaalta tukea maaseutuluonnon monimuotoisuutta ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

Eläinten laiduntamista ulkona voisi tukea esimerkiksi rahoittamalla laidunsuunnitelmia, laidunmaiden kunnostuksia ulkoaitauksia jne.

Eläinten hyvinvoinnin tukemiseksi myös Welfare Quality -sertifikaatin hankkimista ja luomutuotantoon siirtymisen selvittämistä voisi tukea.

Karjatiloilla käytettävän kuiviketurpeen korvausosuus on 50 %. Turpeen energiakäytön päättymisen myötä myös kuiviketurpeesta jouduttaneen suurelta osin luopumaan. Tilojen siirtymistä muihin uusiutuviin esim. puu- tai olkipohjaisiin kuivikkeisiin voisi tukea esim. 80 % korvausosuudella 5000 euroon saakka ja siitä ylöspäin 50 % osuudella.

Tilakohtaisia metsäsuunnitelmia tuetaan 40 % osuudella. Tiloja voisi kannustaa siirtymään jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen tukemalla jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta painottavia metsäsuunnitelmia esim. 70 % osuudella.

Maatilojen bioenergiakäytön suunnitelmien lisäksi voisi tukea myös maatilojen aurinkoenergia- ja maalämpösuunnitelmia.

Peltoviljelyhankkeisiin voisi lisätä tilaneuvonnan koskien pohjoisen erikoiskasveja, luomuviljelyyn siirtymistä, kosteikkoviljelyä, regeneratiivista viljelyä ja muuta kasvituotannon kehittämistä. Esimerkiksi palkokasveilla on kysyntää, mutta niiden viljelyssä on omat haasteensa.

Tilojen yritystoimintaan liittyviä jätevesiselvityksiä voisi tukea muillakin kun karjatiloilla.

 

Muut allekirjoittajat: Salla Kangas, Susa Vikeväkorva, Paula Himanen, Heikki Kontturi, Henna Määttä