23.05.2019 00:01

Metsä Groupin Kemiin kaavailema jättimäinen biotuotetehdas eli nykyaikainen sellutehdas on herättänyt vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. Tehtaan sanotaan tuovan työpaikkoja, mutta toisaalta sen raaka-aineen hankinnan vaatimat lisähakkuut ovat ristiriidassa ilmastotavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden suojelun kanssa.

Tehdasinvestoinnin myötä tuskin syntyisi yhtään uutta työpaikkaa itse tehtaalle Kemiin – ei syntynyt Äänekoskellekaan, kun vanha sellutehdas korvattiin vastaavalla uudella biotuotetehtaalla. Uuden tehtaan automaatio on niin pitkälle vietyä, että suurempi tuotanto ja monipuolisemmat tuotteet voidaan tehdä nykyisellä tai pienemmällä henkilömäärällä. Sen sijaan välillisiä työpaikkoja syntyisi mm. kasvavien metsänhakkuiden ja puunkuljetusten vuoksi. Myös tehtaan rakentaminen ja valtion kustantamat väyläinvestoinnit työllistäisivät.

Keskustelussa on jäänyt vähemmälle huomiolle, mitä työpaikkoja jäisi syntymättä mahdollisen investoinnin vuoksi tai mitkä nykyiset työpaikat ovat vaarassa. Valtavat sellutehtaat ja myös suuret sahat, jollaista Metsä Group suunnittelee Raumalle, heikentävät pienempien itsenäisten puunjalostajien toimintamahdollisuuksia. Itsenäisiä sahayrittäjiä edustava Sahateollisuus ry onkin arvostellut suurhankkeita, koska ne vääristävät kilpailua ja vaikeuttavat pienempien yrittäjien puunhankintaa. Massiiviset valtiontuet investointeihin ja energiankulutukseen kun eivät ole pienyrittäjien saatavilla eivätkä pienemmät yrittäjät pysty laajasti vaikuttamaan metsänhoidon käytäntöihin.

Osa pohjoisen puurakentamiseen erikoistuneista yrittäjistä on jo vuosia valitellut laadukkaan raaka-aineen saatavuuden vaikeutta. Kemin tehtaan vaatima puumäärä olisi niin suuri, että pelkästään harvennushakkuin sitä ei saada, vaan myös avohakkuita jouduttaisiin tekemään nykyistä enemmän. Sellupuuksi kelpaa nopeakasvuinenkin höttöpuu, jonka ei tarvitse olla päätehakkuussakaan kovin järeää. Tällaisen puun tuottamiseen tähtäävä metsänhoito ei kuitenkaan palvele puurakentamista. Niinpä arvokkaasta pohjoisen puusta tehtäisiin halpaa lyhytikäistä bulkkituotetta, ja korkeamman jalostusarvon puurakennustuotteiden kehittäminen vaikeutuisi entisestään. Metsä Groupille lupailtu satojen miljoonien tuki kannattaisikin sekä työllisyys- että ilmastonäkökulmasta kohdistaa pienemmille puurakentamiseen erikoistuneille yrityksille.

Esa Aalto
Oulun kaupunginvaltuutettu
Vihreät