Kolumni Rantapohjassa 13.9.2018

Syksyn myötä kaupunginvaltuustokin on taas aloittanut työnsä. Loppuvuodesta kovin työ liittyy aina seuraavan vuoden talousarvioon. Tällä kertaa talousarvion laadinta vaikuttaa erityisen haastavalta, sillä alustavien laskelmien mukaan alijäämää olisi katettavana kymmeniä miljoonia euroja. Viime vuonnahan Oulun kaupungin tilinpäätös oli jopa ylijäämäinen johtuen suurista kertaluonteisista tuloeristä ja tänä vuonnakin saatetaan päästä nollatulokseen. Vanhojen alijäämien vuoksi kaupungin lainakanta on kuitenkin yli 600 miljoonaa euroa ja velanhoito maksaa vuosittain yli 10 miljoonaa. Sille rahalle olisi parempaakin käyttöä, ja sen vuoksi velkaa ei saisi entisestään paisuttaa.

Valtuutetuilla oli keväällä mahdollisuus jättää aloitteita talousarvioon. Itse jätin puolen tusinaa aloitetta talouden tasapainottamiseksi. Esittämäni rahanlähteet eivät kuitenkaan näyttäisi kelpaavan virkamiehille eivätkä siten ole päätymässä talousarvioon. Suurin mahdollisuus lisätuloihin olisi korjata Oulun Energian kaukolämmön hinnoittelua paremmin lähikuntien ja vertailukaupunkien tasoa vastaavaksi. Tämä olisi perusteltua mm. siksi, että yhtiö investoi parhaillaan lainarahalla 200 miljoonan euron voimalaitokseen Laanilassa. Oulun energia on kokonaan kaupungin omistama, ja yhtiön hyvä tulos auttaa myös kaupungin taloutta. Hyvä säästökohde olisi myös yksityisteiden avustamisen muuttaminen auraamisesta raha-avustukseksi. Tästä voitaisiin saada 300 000 euron säästö, ja samalla järjestäytyneiden yksityistiekuntien itsenäistä tienpitoa tuettaisiin nykyistä paremmin. Jonkin verran lisätuloja voitaisiin saada myös tiettyjä käyttö ja palvelumaksuja korottamalla paremmin ylläpitokustannuksia vastaavaksi.

Todennäköisesti kaupunginjohtaja kuitenkin esittää taas leikkauksia koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja hyvinvointipalveluihin. Näistä on jo leikattu niin paljon, että rahan puute näkyy jo nyt palveluiden laadussa ja sen myötä mm. lasten ja vanhusten lisääntyvänä pahoinvointina. Pitkän aikavälin kustannusten kurissa pitämiseksi koulutukseen ja hyvinvointiin tulisikin sijoittaa nykyistä enemmän.

Helpoin lisärahan lähde olisi veroprosentin korottaminen, ja siitä tullaankin varmasti käymään keskustelua syksyn kokouksissa.