Kolumni Rantapohjassa 7.12.2018

Ilmastonmuutos puhuttaa nyt paljon. Päättäjiltä vaaditaan toimia, mutta toisaalta myös yksittäisten ihmisten valinnoilla sanotaan olevan merkitystä. Kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu lähes kaikista arkipäivän toimista, mutta mistä päästöjen vähentäminen olisi helpointa?

Tietoverkosta löytyy helposti Oulun kaupungin hiilidioksidipäästöt vuodelta 2016. Uudempaa tilastoa ei ole saatavilla. Suurin päästölähde on tieliikenne 37 % osuudella. Seuraavina tulevat kaukolämpö 32 %, ja kuluttajien sähkönkäyttö 12 %. Tästä kaupunkikohtaisesta tilastosta puuttuvat kuitenkin kokonaan mm. lento- ja laivaliikenne sekä tärkeimpänä maankäyttösektorin päästöt, joiden merkitys voi olla yhtä suuri kuin liikenteellä yhteensä. Maankäytön päästöjä ovat mm. ojitetuilta turvemailta turpeen hajotessa vapautuva hiili ja avohakkuualueilta maaperästä ja hakkuutähteistä vapautuva hiili. Toisaalta metsän kasvu ja luonnontilaisilla alueilla karttuva maaperän hiilivarasto toimivat hiilinieluina.

Yksittäinen ihminen voi tarkastella omia päästöjään Internetistä löytyvillä päästölaskureilla. Esimerkiksi Ilmastodieetti-laskuri on mielestäni hyvin toimiva. Testin mukaan henkilökohtainen ilmastovaikutukseni on 1780 kg CO2 vuodessa. Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on noin 10 000 kg CO2 vuodessa.

Jos en olisi saneerannut asuntoani matalaenergiataloksi ja käyttäisin tuulisähkön sijaan sekasähköä, kasvaisi hiilijalanjälki 5400 kg. Kesämökin hankinta kasvattaisi päästöjä 1000 kg.  Jos lopettaisin jätteiden lajittelun, kasvaisi päästö 200 kg. Jos perheessämme olisi auto, jolla ajettaisiin 20 000 km vuodessa, lisäisi se päästöjä 2500 kg. Yksi kaukomatka vuodessa lentäen tuottaisi lähes saman verran päästöjä, 2300 kg. Jos söisin joka aterialla reippaasti lihaa, kasvaisivat päästöt 1000 kg, mutta jos alkaisin täysin vegaaniksi, päästöt laskisivat nykyisestä kala-kasvispainotteisesta ruokavaliosta 350 kg.

Asunnon lämmitys ja liikenne nousevat selvästi merkittävimmiksi päästölähteiksi sekä kaupunkitasolla että henkilökohtaisena hiilijalanjälkenä mitattaessa. Jätteiden lajittelulla ja ruokavaliolla on selvästi pienempi vaikutus, vaikka niistä puhutaankin paljon ja jopa Linnan juhlien tarjoiluissa lihan osuutta on vähennetty.

Joka tapauksessa kannattaa tutkia omat päästönsä päästölaskurilla ja kokeilla, miten omaa hiilijalanjälkeään olisi helpointa pienentää.