Lari Karreinen

Espoon pyöräilykummi

Meidän sukupolvemme on saanut perinnöksi paremmat olosuhteet kuin aikaisemmilla sukupolvilla on koskaan ollut. Jätetään tuleville sukupolville maapallo vähintään yhtä hyvässä tai paremmassa kunnossa. Siksi kolme teemaa:

  1. Espoosta liikuttava kaupunki
  2. Johtaminen alhaalta ylöspäin
  3. Vastuu ympäristöstä

Näiden vuoksi olen viimeiset neljä vuotta teknisen lautakunnan varajäsenenä tehnyt muutosehdotuksia sekä taustatyötä lukuisia tunteja. Useasti olen sijaistanut kokouksessakin. Ja syöttänyt useita maaleja vihreiden valtuutetuille. Tiimipelaajana.
Ruuhkavuosia elävänä kahden lapsen isänä tämä rooli on ollut juuri sopiva. Työkseni toimin ratkaisukeskeisenä valmentajana omassa yrityksessäni. Vapaalla minut löytää retkeilemästä Nuuksiossa tai pyörän päältä.

Pari vuotta sitten Espoon ilmasto-ohjelman työpajaa vetänyt konsultti ehdotti, että luottamushenkilöt voisivat ryhtyä jonkin ilmasto-ohjelman toimenpiteen kummiksi. Kukaan ei tietenkään liikahtanutkaan. Minulle valinta oli selvä, joten ilmoittauduin vapaaehtoiseksi  pyöräilykummiksi. Viranhaltijat hymyilivät ystävällisesti ja lupasivat, että kyllä me sulle hommia keksitään. On niitä riittänytkin. 🙂 Näin minusta tuli Espoon pyöräilykummi.

Vaikuttaminen on yhteistyötä ja eikä mitään tehdä yksin. Näissä kohdin voin sanoa, että aloitteellisuudellani on ollut jopa ratkaisevaa vaikutusta:

  • Pyöräteiden reunakivistä ollaan nyt luopumassa
  • Sähköpyörätuoleille rollaattoreille ja lastenvaunuille tehdään tulevaisuudessa myös esteetön luiska keskusta-alueilla
  • Karamalmens skolan ohi menevää kävely- ja pyörätietä levennettiin
  • Pohjantielle turvallisempi korotettu suojatie
  • Piispanportti -katu levennettiin nelimetriseksi ja tehtiin erottelu
  • Niittykummun metroaseman kohdalle eroteltu pyörätie molemmille puolille Merituulentietä.

LARI KARREINEN

Pyöräilyä eteenpäin. Johtaminen alhaalta ylöspäin.

Entä jos pyöräily ja kävely tuplaantuisi? Liikkuisimme enemmän. Sydänsairaudet, melu ja ruuhkat vähenisivät. Sote-menotkin pienenisivät ja turvallisuus paranisi.

Tämän vuoksi olen viimeiset neljä vuotta teknisen lautakunnan varajäsenenä tehnyt muutosehdotuksia sekä taustatyötä lukuisia tunteja. Useasti olen sijaistanut kokouksessakin. Ja syöttänyt useita maaleja vihreiden valtuutetuille. Tiimipelaajana.

Ruuhkavuosia elävänä kahden lapsen isänä tämä rooli on ollut juuri sopiva. Työkseni toimin ratkaisukeskeisenä valmentajana omassa yrityksessäni. Vapaalla minut löytää retkeilemästä Nuuksiossa tai pyörän päältä.

 

Köpiksen kaltainen pyöräilykaupunki

Istumme liikaa ja liikumme liian vähän. Tämä koskee kaikkia lapsista aikuisiin.  Lisäämällä arkiliikuntaa on helpompi saavuttaa terveyssuositukset. Liikunta on tehokkaimpia keinoja ehkäistä kansansairauksiamme, diabetestä, sydän- ja verisuonitauteja. Se vähentää myös masennusta, aivohalvausriskiä, kohonnutta verenpainetta ja työpoissaoloja. Olo kohenee ja sote-menot vähenevät. Suomalaisten suosituin liikuntapaikka on muuten kevyen liikenteen väylä. Jos pyöräily saadaan Espoossa kaksinkertaistettua 2024 mennessä, saadaan laskennallisina terveysvaikutuksina säästettyä 13 ihmishenkeä ja 8,3 miljoonaa euroa vuodessa.
Puolet alle 5 kilometrin matkoista tehdään Espoossa autolla, vaikka pyörällä tuon matkan taittaminen kestäisi vartin. Tässä on kun saadaan iso osa siirrettyä pyörälle, vähennetään samalla liikenteen melua, rauhoitetaan asuinkatuja ja saadaan turvallisempaa kaupunkia. Espoon ilmasto-ohjelmassa pyöräily on keskeisiä ja edullisimpia keinoja vähentää ilmastopäästöjä.
Tämän vuoksi pyöräilystä tulee tehdä nopeaa, helppoa ja sujuvaa. Reittien tulee olla lyhyempiä kuin  autolla, risteyksiä autojen kanssa mahdollisimman vähän ja erottelu tehty laadukkaasti.

1) Espoosta Kööpenhaminan kaltainen pyöräilykaupunki
Kööpenhamina on ehkä maailman paras pyöräilykaupunki. Köpisläiset ovat onnellisempia, liikkuvampia ja terveempiä.
– Pyöräily erotellaan kävelystä omalle kaistalle, yksi- ja kaksisuuntaisiksi pyöräteiksi.
– Turvallisemmat risteykset
– Selkeä laatureittien verkosto, jossa opastus on kunnossa. Ruuhkautunut länsiväylän baana ensimmäisenä.
– talvikunnossapito Helsingin malliin
– pyöräilykoordinaattori viemän kehitystä eteenpäin Espoossa

Uusi tapa johtaa alhaalta ylöspäin
Luottamus kunnallisen päätöksenteon oikeudenmukaisuuteen heikkenee. Terveyden edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta tai nuorten syrjäytymisen ehkäisy ylittävät virastorajat. Päätöksenteko ei pysy enää virastorajojen sisällä. Virkamiesten arvot vaikuttavat valmisteluun. Luottamushenkilöiden pitäisi olla maallikoita, mutta päätökset vaativat yhä enemmän perehtymisaikaa ja asiantuntemusta. Kaupunkilaiset pitäisi ottaa yhä enemmän mukaan siihen, miten Espoota rakennetaan ja palvelut toteutetaan. Muutoksia ja kehittämistä pitäisi pystyä toteuttamaan ketterästi, ilman vuosien viivettä.
Johtamisessa tarvitaan uusia tapoja johtaa osallistavasti: keskustella eri intresseistä ja päättää monimutkaisista, tunnepitoisistakin asioista yhdessä. Ketterän kehittämisen ja matalien hierarkioiden organisaatiot ovat haastaneet perinteiset hierarkiat nopeudellaan oppia ja kehittää toimintaansa.
Meillä ei ole valmista mallia tähän. Meillä on paljon palasia siihen. Ketterä kehittäminen, itseorganisoituvat tiimit ja kokonaiset organisaatiot toimivat yritys- ja kolmannella sektorilla. Kansalaisraadit, osallistava budjtointi, yhteissuunnittelu ja palvelumuotoilu antavat työkalut ottaa kuntalaiset osaksi yhteisen kaupungin kehittämistä. Menetelmiä on. Ne täytyy vain sovittaa Espoon kaupungin toimintaympäristöön. Keskeistä on osallistava johtaminen alhaalta ylöspäin.

Lähteitä:
http://www.liikuntakaavoitus.fi/yleista/
https://www.yksielama.fi/paattajille
Espoon pyöräilyn edistämisohjelma
http://yle.fi/uutiset/3-7912870