Suomalaisten ylikulutuspäivä koittaa tänä vuonna huhtikuun alkupuolella. Silloin meidän ekologinen jalanjälkemme ylittää maapallon vuotuisen kestokyvyn. Käytämme siis Suomessa luonnonvaroja lähes neljä kertaa kestävän tason verran. Siksi ylikulutuspäivä koittaa niin aikaisin, jo huhtikuussa.

Kuvan lähde: Kioski.yle.fi

Orastava suomalainen kohtuusliike on tänä vuonna haastanut kaikki mukaan toimiin ylikulutuspäivän siirtämiseksi historiaan. Mukana on yli kolmekymmentä ryhmää ja yhdistystä eri puolilta Suomea. Haasteen ytimen muodostaa Kolilla vuonna 2009 Kohtuus vaarassa -tapahtumassa laaditut kymmenen kohtuullista vaatimusta. Niiden mukaan ympäristötuhon estämiseksi tarvitaan mm. syvällistä elämäntavan muutosta, energian käytön vähentämistä ja luonnonvarojen käytön progressiivista verottamista. Usealla paikalla järjestetään tapahtumia huhtikuun puolivälissä.

Nyt pitäisi saada kaikki Suomen kaupungit mukaan pienentämään ekologista jalanjälkeämme niin, että ylikulutuspäivä siirtyy vuoden loppuun. Suurimman jäljen jätämme asumisella, liikenteellä ja ruokailemalla. Näihin voimme vaikuttaa henkilökohtaisilla valinnoilla, mutta kaupungeilla on ratkaiseva rooli muutoksen mahdollistajana.

Onnistuneella kaavoituksella ja liikenneratkaisuilla Tampere ja muut kaupungit voivat parantaa kevyen- ja joukkoliikenteen suosiota. Kaupunki voi saneerata kiinteistönsä ympäristön kannalta mallikkaiksi ja tontinluovutuksen ehdoksi voidaan asettaa ekotehokas rakentaminen. Merkittävänä ruokapalvelujen tilaajana kaupunki voi edellyttää tuottajilta mahdollisimman vähäisiä ympäristöhaittoja. Kaukolämmön ja sähkön tuotannossa voidaan luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Tampere on jo tehnyt merkittäviä tekoja kaupungin ja kaupunkilaisten ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi mm. energiaratkaisuillaan. Tulevalla valtuustokaudella Tampereen tulee tavoitella ainakin energian säästöä, biokaasun tuotannon ja liikennekäytön moninkertaistamista, kasvisruokapäivien lisäämistä ja aurinkosähköbuumiin osallistumista.