Vaalityötä tehdessäni eniten palautetta olen saanut Eteläpuistosta. Moni on halunnut tietää, ovatko vihreät näytteille pannun, Eteläpuistoon rakentamista mahdollistavan kaavaluonnoksen kannalla. Taustana on useimmilla ollut toive puiden ja puiston säilyttämisestä, vaikka rakentamistakaan ei haluta kokonaan torjua.

Tutustuttuani kaavaluonnoksiin ja keskusteluun oma ehdotukseni on, kaava palautetaan uuteen valmisteluun. Tavoitteeksi asetetaan mahdollisimman hyvä kaava Kaakinmaalle ja Eteläpuiston ytimen säilyttäminen puistona. Kaakinmaan kaavoituksessa on syytä suojella kaikki alueen yli satavuotiaat rakennukset. Kannatettavaa tehdyssä kaavaluonnoksessa on Kaakinmaan teiden ja pysäköintialueiden muuttaminen asuinkäyttöön.

Eteläpuiston pohjoisreunan tonttien kaavoitukseen voi palata 2020-luvulla, kun Ranta-Tampellan ja Hiedanrannan rakentaminen on pitkällä ja tonttimaan kysynnästä on selkeämpi kuva. Silloin yhä useampi tamperelainen on toivottavasti omaksunut kaupunkilaisen elämäntavan ja kaava voidaan suunnitella selvästi nykyistä pienemmälle automäärälle ja luontoarvoja kunnioitten.